Actueel

Actueel

Innovatie door collectieve intelligentie

26 July 2018 In het papieren tijdperk was kennisdeling een moeizaam proces met als gevolg dat het spreekwoordelijke wiel met enige regelmaat opnieuw werd uitgevonden. Gelukkig is het papieren tijdperk voor de meesten verleden tijd. Digitalisering faciliteert...

ZZP filter en kassacodes toegevoegd aan RGS

23 July 2018 Tot voor kort lag de focus op de ontwikkeling van de RGS producten en het ontwikkelen van de eerste toepassingen door private en publieke RGS-betrokkenen. Nu RGS in steeds meer softwarepakketten is ingebouwd groeit het aantal toepassingen en...

Definitieve versie RGS Taxonomie gepubliceerd

3 July 2018 De definitieve versie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.0 en 31 rapportages uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 definitief) en Banken Taxonomie (BT12 definitief). Naast...

RGS ook te volgen via LinkedIn

20 June 2018 Vanaf vandaag is RGS ook te volgen via LinkedIn, met nieuws en kennisdeling over RGS en verwante thema’s.

RGS opgenomen in vernieuwingsagenda van de NBA

19 June 2018 De NBA werkt aan de uitvoering van de vernieuwingsagenda voor het accountantsberoep. Met de vernieuwingsagenda presenteert de NBA nieuwe initiatieven om invulling te geven aan vijf thema's: maatschappelijke relevantie, onomstreden kwaliteit van het...

SBR, UBL & RGS: Tooling voor laten floreren adviespraktijk

11 June 2018 Standaarden bieden kansen in de vernieuwende rol van de accountant. René Otten gaat nader in op dit thema in het onlangs verschenen artikel op accountantweek.nl.  RGS speelt in op deze ontwikkelingen. Hoe? Kijk hier voor ervaringen uit de...

Praktijkervaringen met RGS: drie gebruikers aan het woord

7 June 2018 Ontwikkelingen in de markt, met een focus op de relatie met de klant, zorgen ervoor dat de rol van administratie- en accountantskantoren en intermediairs aanzienlijk verandert. Drie gebruikers leggen in een nieuw filmpje uit hoe het Referentie...
1 2 3 >