Referentie GrootboekSchema
Zoek:     Geavanceerd zoeken
Welkom bij RGS
 
document RGS presentatie voor uw klanten en/of medewerkers
Presenteer RGS aan uw klanten en/of medewerkers Deze basispresentatie legt de voordelen van RGS uit aan medewerkers en/of klanten van softwareleveranciers en intermediairs. Download de presentatie hier. Let op: de presentatie is voorzien van notities voor de presentator. Gebruik in...
Reacties: 0
document RGS 3.0 Consultatieversie
De consultatieversie van RGS 3.0 is nu beschikbaar. De volgende documenten zijn op deze kennisbank gepubliceerd: RGS 3.0 consultatieversie (Excel) Toelichting op RGS 3.0 (Word) U kunt uw opmerkingen of vragen op deze consultatieversie tot 24 oktober aan de Beheergroep doorgeven via het...
Reacties: 0
document Referentie Grootboekschema
Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Banken vragen veel gegevens uit van marktpartijen.Zij hechten er groot belang aan om de administratie procedures die dat oproept zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten zijn. De afgelopen jaren is in het kader van...
Reacties: 0
document Aanleiding voor het Referentie Grootboekschema
De efficiency van administratieve processen van ondernemingen en met name van de uitwisseling van gegevens met de overheid is de afgelopen jaren als gevolg van de toepassing van informatie- en communicatietechnologie sterk toegenomen. Tijdens brainstormsessies in het najaar van 2011 tussen...
Reacties: 0
document Wat is RGS
Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een voor ondernemers en intermediairs belangrijk hulpmiddel om hun financiële rapportages efficiënt te kunnen opstellen. Dat geldt zowel voor de eigen interne rapportages, als voor de externe rapportages voor overheden en banken, zoals de SBR-rapportages....
Reacties: 0
document Referentie Grootboekschema voor ondernemers
“Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere...
Reacties: 0
document Referentie Grootboekschema voor software-ontwikkelaars
Vanaf het vastleggen van transacties in de financiële administratie van een onderneming tot het daadwerkelijk samenstellen van rapportages op basis van die financiële administratie dienen er naast aggregatieslagen ook vertalingen plaats te vinden. Dit geldt zowel voor interne “eigen”...
Reacties: 0
document Referentie Grootboekschema voor intermediairs
De rol die intermediairs in de financiële informatie- en rapportageketen vervullen is divers. Zo voegen zij waarde toe door als administratieve dienstverlener actief deel te nemen aan het proces van gegevensvastlegging, maar ook zijn zij als deskundige vaak betrokken bij de inrichting van...
Reacties: 0
document RGS 3.0 definitieve versie
De definitieve versie van RGS 3.0 is nu beschikbaar: RGS 3.0 definitieve versie (Excel) Toelichting op RGS 3.0 (Word) Best practice voor softwareleveranciers (Word)
Reacties: 0