Referentie GrootboekSchema
Zoek:     Geavanceerd zoeken
RGS Handleiding
 
document RGS 3.0 definitieve versie
De definitieve versie van RGS 3.0 is nu beschikbaar: RGS 3.0 definitieve versie (Excel) Toelichting op RGS 3.0 (Word) Best practice voor softwareleveranciers (Word)
Reacties: 0
document RGS presentatie voor uw klanten en/of medewerkers
Presenteer RGS aan uw klanten en/of medewerkers Deze basispresentatie legt de voordelen van RGS uit aan medewerkers en/of klanten van softwareleveranciers en intermediairs. Download de presentatie hier. Let op: de presentatie is voorzien van notities voor de presentator. Gebruik in...
Reacties: 0
document Handleiding Referentie GrootboekSchema
Referentie Grootboekschema “Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende...
Reacties: 0
document Discussie RGS in relatie tot auditfiles en SBR
Bezoek ook de discussiegroep RGS in relatie tot auditfiles en SBR: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=8100431&trk=anet_ug_hm
Reacties: 0
document Onderzoek koppelen grootboekrekeningschema's aan RGS
CBS stagiair Jan Jonkman heeft in het kader van zijn afstudeerstage Accountancy aan de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar het koppelen van grootboekrekeningschema’s aan het RGS, het zogenaamde ‘mappen’. Lees hier het onderzoeksrapport Bekijk hier de bijbehorende...
Reacties: 0