Referentie GrootboekSchema
Zoek:     Geavanceerd zoeken
Reacties op RGS 3.0 consultatieversie
 
document Kolom D/C vervallen
Vraag: In de consultatieversie van RGS3.0 is de kolom D/C vervallen, terwijl deze in het RGS2.0 wel aanwezig was. Dit is een waardevolle kolom die wordt gebruikt bij het maken van de rapportages. Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer deze kolom alsnog wordt toegevoegd aan de definitieve...
Reacties: 1
document Suggesties RGS 3.0
Vraag: Allereerst complimenten voor de vele selectiemogelijkheden in Excel. Ik heb naar RGS 3.0 gekeken als eenmanszaak en doe de volgende suggesties voor (nieuwe) rekeningen: - Activa computers en software (of ict middelen) - Idem afschrijving en kosten bij de V&W - Bij privé: betaalde AOV...
Reacties: 0
document Opmerking over consultatieversie RGS 3.0
Vraag: De informatie over omslagcode D/C (normaalsaldo is saldo debet of saldo credit) is in RGS 3.0 verdwenen. Deze is nodig om de regels op mutatieniveau (niveau 5) automatisch te samenvatten naar rekeningniveau (niveau 4). Zelf omslagcode in te vullen is foutgevoelig. Zonder dit kunnen we NIET...
Reacties: 0
document Twee vragen
Vraag: - is het zo dat als de RGS code ongewijzigd is gebleven dat de bedoelde inhoud dan materieel gezien hetzelfde is gebleven? - de categorie tussenrekeningen komt op mij erg onlogisch over. Dit dwingt alle applicaties om met omslagcodes te werken die niet altijd geïmplementeerd zijn. Ik meen...
Reacties: 0
document RGS 3.0 en 2.0 naast elkaar
Vraag: Graag in het excel overzicht inzage in "oud" en "nieuw" naast elkaar, met zo mogelijk een filter voor RGS2.0 ("oud") en RGS3.0 ("nieuw"). Reactie: In de consulatieversie is een apart werkblad opgenomen waarin alle vervallen concepten zijn vermeld. Desalniettemin zullen wij uw verzoek...
Reacties: 1
document Verdeling resultaat over de firmanten
Vraag: Kunnen de reserves Voorgaande jaren en het resultaat huidig jaar in het eigen vermogen ook uitgesplitst naar de firmanten en hetzelfde voor het netto bedrijfsresultaat . Reactie: In combinatie met uw vraag inzake de vermogensvergelijking komen wij op beide onderwerpen gezamenlijk...
Reacties: 0
document Diverse BTW rekeningen en omzetrekeningen
Vraag: Ben boekhouder en bezig met testen RGS, mij viel op dat er geen aparte BTW rekeningen zijn in de balansgroep (inkoop laag, hoog, verkoop laag, hoog, import export EU en non-eu. De bijbehorende omzetrekeningen kan ik ook niet vinden, terwijl ik dus wel gewend ben om vanuit de goederen en...
Reacties: 0
document Controle resultaat per firmant via vermogensvergelijking
Vraag: Hoe wordt in de RGS code 3.0 het resultaat per firmant gecontroleerd via de vermogensvergelijking . Reactie: RGS is een referentieschema waaraan grootboekrekeningen gekoppeld worden. RGS is niet een rekenmechanisme. Toch begrijpen wij u vraag en hebben dit voorgelegd aan experts van...
Reacties: 0
document Ontbrekende RGS codes
Vraag: Ik ben positief over deze nieuwe versie 3.0 . Maar volgens mij ontbreken de RGS codes voor Firmant 1 . Ik mis ook RGS codes voor de uitsplitsing van het resultaat voor de firmant en de Vennoten bij zowel de reserves en het Netto bedrijfsresultaat . Reactie: Firmant 1 zit, is de reeks...
Reacties: 0
document Dubbele RGS code
Vraag: Er zit nog een dubbele in namelijk BLasVob . Reactie: Dit is inderdaad niet correct BLasVob op een niveau lager moet zijn BlasVobVob Wij hebben deze wijziging opgenomen. Dank voor uw alertheid.
Reacties: 0

← Vorige Volgende
1 2