Referentie GrootboekSchema
Zoek:     Geavanceerd zoeken

Suggesties RGS 3.0

Artikel-ID: 410
Laatste update: 17 okt, 2017

Vraag:
-------------------
Allereerst complimenten voor de vele selectiemogelijkheden in Excel. Ik heb naar RGS 3.0 gekeken als eenmanszaak en doe de volgende suggesties voor (nieuwe) rekeningen:
- Activa computers en software (of ict middelen)
- Idem afschrijving en kosten bij de V&W
- Bij privé: betaalde AOV en voorschot IB-winst
- Deels aftrekbare kosten: zoals 80% regeling lunchkosten zzp'er
Verder een paar vragen, te weten:
- Waar breng ik Paypall rekening onder? Als bank?
- Waar breng ik Cryptocurrencies (zoals Bitcoin) onder? Is geen bank. Ik mis een soort van overige liquide middelen.
- 5 firmanten met meerdere rekeningen komt op mij wat star over. Mijn advies is een firmant te beschouwen als aparte boekingsdimensies met een 1:N relatie met grootboekrekeningen.
Ik ben zeer groot voorstander van subset voor zzp'ers.
Bel of mail gerust voor toelichting.
-------------------

Reactie:

-------------------

Je suggesties zullen worden meegenomen in de definitieve van RGS3.0, waarvoor dank.

Wat bereft een Paypal rekening zou ik in 1e instantie gezegd hebben "kruisposten". Maar gezien het feit dat je tegenwoordig Paypal ook kunt opwaarderen zou je het ook onder "tegeoeden op bankrrekeningen" kunnen plaatsen.
Het is vrij voor de gebruiker hier een keuze over te maken. We zullen nog nader bekijken in hoeverre Paypal apart benoemd moet worden.
Voor Cryptocurrency (digitaal geld) waaronder Bitcoin is ook onderdeel van het betalingsverkeer. De term "bankrekeningen" dient wellicht nu of in nabije toekomst herzien te worden.

De reden waarom nu 5 firmanten benoemd zijn, is het feit dat RGS ook rapportage voor VOF-Maatschappen mogelijk moet moeten.
Echter is deze momenteel nog niet in dimensies dan wel extensies te bevatten, daar dan voor de RGS taxonomie onbekende uitbreidingen niet op (detail)posten gekoppeld kunnen worden naar SBR concepten. Dit is nog een uitdaging voor de toekomst.

Artikel-ID: 410
Laatste update: 17 okt, 2017
Herziening: 1
Reacties: 0
Dit artikel was:   Nuttig | Niet nuttig
Vorige   Volgende
Kolom D/C vervallen     Opmerking over consultatieversie RGS 3.0