Referentie GrootboekSchema
Zoek:     Geavanceerd zoeken

Twee vragen

Artikel-ID: 412
Laatste update: 17 okt, 2017

Vraag:
-------------------
- is het zo dat als de RGS code ongewijzigd is gebleven dat de bedoelde inhoud dan materieel gezien hetzelfde is gebleven?
- de categorie tussenrekeningen komt op mij erg onlogisch over. Dit dwingt alle applicaties om met omslagcodes te werken die niet altijd geïmplementeerd zijn. Ik meen ook dat het overbodig is omdat je voor een tussenrekening over het algemeen wel een logische debet of credit positie kunt bepalen. Het zou mijn advies zijn om dit te houden zoals het in V2 en V1 was (dus verdeeld over de kortlopende vorderingen en schulden over het algemeen).
-------------------

Reactie:

-------------------

Het is inderdaad zo c.q. zou moeten zijn dat indien de RGS code ongewijzigd is gebleven het karakter van de post hetzelfde is gebleven.

Wat betreft de tussenrekeningen. Deze zijn in RGS 3.0 ingebracht op specifiek verzoek van een aantal softwareleveranciers inzake boekhoudapllicaties. Wij zijn het met je eens dat een tussenrekening in min of meer openstaand karakter heeft en in termen van rapportage in de praktijk zal worden toegewezen aan "overige vorderingen" c.q. "overige schulden".
De logische debit of credit positie is dus ook op deze wijze toe te wijzen. In de praktijk zal een omslag hier zelden van toepassing zijn.

Toch menen ook wij dit nader te willen beoordelen en voor te leggen aan de Beheergroep, mede gezien het uitgebreide karakter van de tussenrekeningen.

-------------------

Artikel-ID: 412
Laatste update: 17 okt, 2017
Herziening: 1
Reacties: 0
Dit artikel was:   Nuttig | Niet nuttig
Vorige   Volgende
Opmerking over consultatieversie RGS 3.0     RGS 3.0 en 2.0 naast elkaar