Referentie GrootboekSchema
Zoek:     Geavanceerd zoeken

Ontbrekende RGS codes

Artikel-ID: 417
Laatste update: 17 okt, 2017

Vraag:
-------------------
Ik ben positief over deze nieuwe versie 3.0 .
Maar volgens mij ontbreken de RGS codes voor Firmant 1 .
Ik mis ook RGS codes voor de uitsplitsing van het resultaat voor de firmant en de Vennoten bij zowel de reserves en het Netto bedrijfsresultaat .

-------------------

Reactie:
-------------------

Firmant 1 zit, is de reeks BEivKapxxxxxx. Deze is alleen geen firmant 1 genoemd om dat deze ook gezien kan worden als het ondernemingsgedeelte voor een Eenmanszaak. Maar bij een VOF dus gebruikt kan worden als Firmant 1.

De toerekening (verdeling) van het resultaat, wat normaliter al in de boekhouding (afsluitende journaalpost) zal plaatsinden is in RGS toe te wijzen aan:
Ondernemingsvermogen:
Rente geïnvesteerd vermogen BEivKa?RvhRgv
Arbeidsvergoeding BEivKa?RvhArb
Aandeel in de overwinst BEivKa?RvhAow

Wat u bedoeld met uitsplitsing bij de reserves is ons niet geheel duidelijk. Wellicht dat u dat nog nader wilt toelichten, indien noodzakelijk.

-------------------

Artikel-ID: 417
Laatste update: 17 okt, 2017
Herziening: 1
Reacties: 0
Dit artikel was:   Nuttig | Niet nuttig
Vorige   Volgende
Controle resultaat per firmant via vermogensvergelijking     Dubbele RGS code