Over RGS

Aandachtspunten bij koppelen grootboekrekeningschema

Tijdens het koppelen van uw grootboekrekeningschema aan RGS kunnen een aantal situaties voorkomen. Per situatie zijn een aantal aandachtspunten en mogelijke oplossingen:

 

  • Een grootboekrekening en meerdere RGS referentiecodes (1:n) Deze situatie komt voor als uw grootboekrekening aan meerdere RGS referentiecodes kan worden gekoppeld. Een oplossing hiervoor is om uw rekening te splitsen en voortaan apart op te boeken. Hierdoor zijn uitvragende partijen er ook zeker van dat ze juiste informatie ontvangen.
  • Meerdere grootboekrekeningen en een RGS referentiecode (m:1) Deze situatie komt voor als u uw kosten verder uitsplitst dan het RGS. U kunt dan de Referentiecode een extensie toevoegen. U zult waarschijnlijk deze code wel handmatig moeten koppelen binnen een rapportageprogramma. Als u denkt dat deze uitsplitsing een waardevolle toevoeging is voor het RGS, kunt u een verzoek indienen om deze uitsplitsing op te nemen in de volgende versie.
  • Een grootboekrekening en geen RGS referentiecode, (1:x) U kunt geen referentiecode vinden die overeenkomt met de bedoeling van de grootboekrekening die u in gebruik hebt. U kunt hiervoor een verzoek indienen om deze referentiecode alsnog toe te laten voegen. Oude fiscale regelingen zullen niet worden toegevoegd
  • Een grootboekrekening met een positief of negatief bedrag (1: ß/à) Een rekening bevat een omslagcode. Let er op dat de andere code dan ook gekoppeld is. Hier (link toevoegen) kunt u de hele lijst vinden met rekeningen die omslagcodes bevatten.
  • Verwarrende omschrijvingen RGS Binnen het RGS komen referentiecodes voor met veel dezelfde omschrijvingen. Om goed te mappen zult u moeten kijken naar het niveau “boven” deze grootboekrekeningen.

Lijst met Omslagcode op de kennisbank

Referentiecode

Referentienummer

Omschrijving

ReferentieOmslagcode

BLimBanRba

1002010

Rekening-courant bank

BSchOvsRba

BVorBtw

1102000

Omzetbelasting

BSchBtw

BVorBtwTtv

1102010

Terug te vorderen omzetbelasting

BSchBtwAtd

BVorOvrVgk

1103100

Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)

BSchOvsSag

BVorOvrVok

1103110

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)

BSchOvsSao

BVorOvrVpk

1103120

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend)

BSchOvsSap

BVorOvrVao

1103130

Van aandeelhouders opgevraagde stortingen

BSchOvsSaa

BVorOvrRcb

1103140

Rekening-courant bestuurders

BSchOvsRcb

BVorOvrVup

1103150

Vorderingen uit hoofde van pensioenen

BSchOvsStp

BSchBtw

1205000

Omzetbelasting

BVorBtw

BSchBtwAtd

1205010

Af te dragen omzetbelasting

BVorBtwTtv

BSchOvsSaa

1209010

Schulden aan aandeelhouders

BVorOvrVao

BSchOvsRcb

1209020

Rekening-courant bestuurders

BVorOvrRcb

BSchOvsRba

1209030

Rekening-courant bank

BLimBanRba

BSchOvsSag

1209040

Overige schulden aan groepsmaatschappijen

BVorOvrVgk

BSchOvsSao

1209050

Overige schulden aan overige verbonden maatschappijen

BVorOvrVok

BSchOvsSap

1209060

Overige schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen

BVorOvrVpk

BSchOvsStp

1209110

Schulden terzake van pensioenen

BVorOvrVup

BSchOvsSuh

1209120

Schulden uit hoofde van projecten

BProOnpGet

BProOnpOpi

3501060

Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen

BSchOvsSuh