Over RGS

Interview Cees Bredius, Belastingdienst

Cees Bredius, directeur Belastingdienst MKB, geeft namens de Belastingdienst zijn mening over de toegevoegde waarde van RGS voor het bedrijfsleven, de overheid en de Belastingdienst zelf.

Eenvoud en efficiency

“De Belastingdienst vraagt net als het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel en Banken veel gegevens uit van marktpartijen. We hechten er groot belang aan de administratieve
procedures die dat oproept zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten zijn. De Belastingdienst participeert daarom al jaren actief in de privaat-publieke samenwerkingsverbanden rondom het standaardiseren van audit-datasets (XML-Platform) en rapportagemodellen (SBR). In 2012 is de Belastingdienst één van de initiatiefnemers geweest van het idee om een referentiecode voor grootboekschema’s te ontwikkelen (RGS).”

Transparant en controleerbaar

”Hoewel het inrichten van de bedrijfsprocessen vooral aan de bedrijven is, heeft de Belastingdienst er belang bij dat het administratieve proces van eerste vastlegging naar de juiste presentaties transparant en controleerbaar is. De potentie van RGS om de transparantie in de administratieve keten en de controleerbaarheid te vergroten is voor de Belastingdienst een belangrijke overweging geweest om actief aan de ontwikkeling van RGS bij te dragen.

Voorzien is dat door het implementeren van RGS , bedrijven en intermediairs al vroeg in het vastleggingsproces met een beperktere inspanning toelichtingen kunnen geven. Bij de voorbereiding van onze boekenonderzoeken worden standaard de auditfiles van de recente jaren opgevraagd. Met de RGS-code is het mogelijk om standaard analyses uit te voeren en de toezichtmedewerker van de Belastingdienst bij de voorbereiding en de uitvoering van zijn onderzoek snel inzicht in de administratie te geven.

Bedrijfsprocessen optimaliseren en gegevenskwaliteit verbeteren

Voor de Belastingdienst is de privaat-publieke samenwerking met softwareontwikkelaars van financiële- en analysesoftware èn intermediaire partijen erg belangrijk. Wij kunnen direct inspelen op vragen en een bijdrage leveren aan het zo integraal mogelijk realiseren van oplossingen. Naast het optimaliseren van bedrijfsprocessen, wordt zo ook een impuls gegeven aan de kwaliteit van de gegevens die in de administratieve ketens worden verwerkt.”

Voor meer informatie over de auditfiles, zie www.auditfiles.nl