Over RGS

Interview Robert Mul

Robert Mul, voorzitter van de Expertgroep RGS, is geïnterviewd voor de SBR e-zine. Hij vertelt wat de voordelen van RGS zijn voor de ondernemer, waarom RGS is gaan samenwerken met SBR en wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn voor 2016. 

Voordelen van RGS

“Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kan de ondernemer de eigen indeling van zijn of haar grootboekrekeningen koppelen aan een nationale standaard. Omdat de informatie die je moet aanleveren aan de overheid (Belastingdienst, Kamer van Koophandel, CBS), aansluit op die nationale standaard wordt het makkelijker om te rapporteren; het gaat minder tijd kosten.

Vergelijkingen maken met anderen wordt ook makkelijker: als je ‘omzet koffie’ hebt in je restaurant, maar andere horeca-ondernemers hebben die ‘omzet koffie’ op een andere grootboekrekening geboekt, dan is het interessant om dat vergelijkbaar te maken.

Hanteer je binnen je bedrijf meerdere rekeningschema’s (bijvoorbeeld na een overname), dan is het met RGS makkelijker om die schema’s op elkaar aan te sluiten, en daarmee dus ook om bedrijfsrapporten en de consolidatie te vergemakkelijken.”

Ontwikkelingen

“Het wetgevingstraject om verplicht in SBR te deponeren betekent dat ondernemers en hun financiële intermediairs niet langer bezig zijn met de vraag ‘of’ ze mee zullen doen aan SBR, maar ‘hoe’ ze mee zullen doen. Als je gaat rapporteren in SBR, maak dan gelijk gebruik van die nationale standaard RGS, zodat je informatie ook op dat niveau betrouwbaar en snel met elkaar kunt uitwisselen.

Ik verwacht dat we toegaan naar veel meer tweerichtingsverkeer in de informatiestromen. Nu is er nog veelal sprake van éénrichtingsverkeer van de bedrijven via hun boekhouders of accountants naar de overheid met name Belastingdienst, CBS en KvK. We overleggen met de overheid om hun informatie richting bedrijven op eenzelfde manier in te richten. Ik zou graag zien dat de KVK de jaarrekeningen weer via SBR ter beschikking stelt, b.v. sectorgewijs. Dan kan iedereen die met behulp van RGS met zijn eigen grootboekrekeningen vergelijken”.