Toegankelijkheidsverklaring

Logius streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website https://www.referentiegrootboekschema.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website https://www.referentiegrootboekschema.nl te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Logius is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Logius verklaart dat de website https://www.referentiegrootboekschema.nl nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van https://www.referentiegrootboekschema.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 24-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Logius, Luc Donners (waarnemend algemeen directeur Logius).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via sbr@logius.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website https://www.referentiegrootboekschema.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar.

Uiterlijk datum binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

Op dit moment is onze website nog niet voldoende toegankelijk voor alle doelgroepen. Daarom laten wij in Q1 van 2020 door een externe partij een onderzoek uitvoeren met als doel inzichtelijk te krijgen op welke punten wij de website moeten aanpassen om zo te komen tot een toegankelijke website. Gevonden knelpunten zullen in 2020 duurzaam worden opgelost.