Toelichting

Instructie mapping RGS en SBR

1. Wat is mappen?

Mappen is het koppelen van de elementen van een source (RGS) aan elementen van een target (SBR report). Als de mapping goed is opgezet kunnen de gegevens van een source instance daarmee automatisch worden omgezet naar de elementen van een target instance. In deze beschrijving is de grootboekadministratie gebaseerd op RGS de source en is een SBR rapport (entrypoint) de target.

RGS en de koppeling tussen SBR en Auditfile Financieel

Inleiding

In de eerste versie van Auditfile Financieel (XAF) was ten behoeve van de tagging met toen nog XBRL een eenvoudige voorziening getroffen door het toevoegen van een element in de header: taxonomy en de toevoeging van twee elementen op generalLedger niveau: leadCode en leadDescription. Feitelijk waren deze laatste twee elementen primair bedoeld voor het koppelen van de interne rapportagedefinitie (rapportagecode en -omschrijving).

Het werken met extensies

De grootboekrekeningen in RGS dienen als classificatie van bestaande rekeningen. Als deze uit meerdere objecten bestaan kunnen deze door middel van extensies worden geïdentificeerd. Hoewel de codering van extensies vrij is, dient dit bij voorkeur zoveel mogelijk op gestandaardiseerde wijze plaats te vinden. Zo kunnen verschillende bankrekeningen door middel van een IBAN nummer worden onderscheiden etc. Hetzelfde geldt voor het hanteren van codificaties waarmee naar verschillende wetsartikelen kan worden verwezen.

Beschrijving velddefinities RGS

Het Referentie Grootboekschema (RGS) bestaat uit vier velden:

  • Referentiecode
  • Referentiegrootboeknummer
  • Grootboekomschrijving
  • Omslagcode

Referentiecode

De referentiecode bestaat uit een source-identifier gevolgd door een of meer groepjes van drie letters (Notatie: Xxx, wat betekent hoofdletter, kleine letter, kleine letter). De source-identifier (S) is een verwijzing naar het type verantwoording:

Identificatie van RGS stelsel producten

1.   Inleiding

Op 13 januari 2014 is een eerste versie van het Referentie Grootboekschema (RGS) gepresenteerd. Een belangrijke opdracht aan de RGS gemeenschap is de inrichting van het beheer van het RGS. Aangezien het nog enige tijd zal vergen voor er een formele beheerorganisatie zal zijn opgericht, is gekozen voor een tijdelijke werkorganisatie, tot de formele start van de beheerorganisatie, het beheer van het RGS voor zijn rekening neemt.

Abonneer op Toelichting

Sidebar