RGS Taxonomie 3.4 gepubliceerd

26 april 2022

De definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.4 is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen RGS versie 3.4 en de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT16) en de Financieren Taxonomie (FT16).

De oplevering is vertraagd door een architectuurwijziging in de NT16 en FT16. De architectuurwijziging betreft een wijziging van de monetaire datatypes zonder decimalen. Het gevolg hiervan was dat de software, die gebruikt wordt voor de opbouw van de bronbestanden van de taxonomie, moest worden aangepast.

Op dit moment bevat de RGS Taxonomie 3.4 in totaal 29 koppelingen met de NT16 en 3 koppelingen met de FT16.

Vooruitblik RGS Taxonomie 3.5

Na drie jaar van voorbereiding zal de eerstkomende RGS Taxonomie volledig geautomatiseerd worden voortgebracht door tooling. Hiermee komt een einde aan een zeer arbeidsintensief proces dat telkens vooraf ging aan de totstandkoming van de taxonomie. De vele handmatige acties hadden vaak tot gevolg dat de taxonomie niet tijdig kon worden opgeleverd.

De geautomatiseerde voorbrenging van de taxonomie heeft overigens wel gevolgen voor de onderliggende architectuur. Deze zal op een aantal punten moeten worden gewijzigd. De leden van de Beheergroep RGS zullen hier apart met een RfC over worden geïnformeerd.

RGS Taxonomie 3.4 downloaden

Download RGS Taxonomie 3.4, samen met de toelichting RGS taxonomie 3.4.

Sidebar