Toegankelijkheid

Bij de bouw van referentiegrootboekschema.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We willen alle informatie zo aanbieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onderdelen waarop de website nog niet voldoet

Niet alle pdf's op onze website zijn toegankelijk. Daarom gaan we de komende maanden pdf's toegankelijk maken, of omzetten naar gewone webpagina's. We proberen het gebruik van pdf's zo veel mogelijk te beperken, maar door de aard van ons werk is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat de pdf's door derden zijn aangeleverd.

Toegankelijkheidsverklaring

Met enige regelmaat laten we onze website testen door een onafhankelijk testbureau. Op basis van het testrapport kunnen we weer verbeteringen uitvoeren. Onze vorderingen publiceren we op deze pagina en in onze toegankelijkheidsverklaring. De laatste verklaring is van 18-09-2020.

Ga naar de pagina met Toegankelijkheidsverklaringen van referentiegrootboekschema.nl.

Sidebar