Over RGS

Wie zijn wij?

RGS is een samenwerking tussen koepelorganisaties van accountants, software ontwikkelaars en de overheid. Bekijk alle deelnemers.

Organisatie

Expertgroep RGS

De Expertgroep RGS is verantwoordelijk voor het bepalen van de prioriteiten, keuzes rondom de architectuur en de aansturing van het RGS-initiatief. De Expertgroep RGS bestaat uit deelnemers van private en publieke organisaties met mandaat van de eigen organisatie en met de toezegging om actief aan de RGS-vervolgstappen bij te dragen.

Beheergroep RGS

De Beheergroep RGS is verantwoordelijk voor het voorbereiden van inhoudelijke voorstellen met betrekking tot de RGS-taxonomie, de mapping en de onderliggende architectuur. De beheergroep werkt in opdracht van de Expertgroep RGS en krijgt ondersteuning van Logius voor het administreren van de RGS taxonomie.

Taskforce Implementatie

De Taskforce Implementatie is verantwoordelijk voor de acceptatie, praktische invulling en toepassing van RGS. Een deel van de activiteiten hebben te maken met het verder uitrollen/implementeren van RGS. Een ander (gerelateerde deel) van de activiteiten hebben betrekking op het testen van RGS in de praktijk.

Secretariaat RGS

Het secretariaat is verantwoordelijk voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het overleg. Het secretariaat wordt ondersteund door Logius en bestaat uit vertegenwoordigers van de bij RGS betrokken organisaties.

Samenwerking met SBR

RGS is sinds februari 2015 onderdeel van het Standard Business Reporting programma (SBR). De organisatie en het beheer van RGS volgt daarbij de governance structuur van het SBR programma.

Alle voorstellen/beslissingen van de Expertgroep RGS worden ter vaststelling voorgelegd aan het SBR Platform; de schakel tussen het SBR Beraad en de diverse expertgroepen. De Taskforce Implementatie werkt conform de opdracht van het SBR Beraad (zoals beschreven staat in het RGS werkplan).

Naast dat SBR organisatie gekoppeld is aan de organisatie van SBR, is RGS ook gekoppeld aan de Nederlandse Taxonomie van SBR. Omdat RGS dichterbij de accountant zelf staat en tegelijkertijd gekoppeld is aan de Nederlandse Taxonomie zorgt RGS er dus ook voor dat SBR makkelijker beschikbaar wordt voor de accountant.

Juridisch

Op het schema dat op de kennisbank te vinden is, is de creative commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Bij hergebruik van het schema is naamsvermelding niet verplicht.

Sidebar