Aan de slag met RGS

VOICE-OVER: Als intermediair wordt u steeds meer een coach voor ondernemers.
Actuele rapportages, verrijkt met analyses en adviezen, worden belangrijker.
Het Referentie GrootboekSchema helpt u daarbij.
Gebruikers zijn enthousiast. Wat betekent RGS voor hen?

(André Bos:)

ANDRÉ BOS: Het communiceren tussen diverse partijen middels een uniforme taal.
En dat gaat allemaal geautomatiseerd.
JACK VAN ANSEM: Ik zou RGS willen omschrijven als een financiële tolk.
Het zet niet-gestructureerde data om in gestructureerde, uniforme gegevens.
ADRIAN EGAS: Wij stapten over naar een ander boekhoudpakket en toen stonden we voor de keuze: welk rekeningschema gaan wij gebruiken?
We wilden een compleet rekeningschema hebben en toen viel ons oog meteen op RGS.
VAN ANSEM: De klant in dit geval merkt dat wij veel frequenter kunnen rapporteren sneller kunnen rapporteren, efficiënte rapportages hebben maar ook gestructureerde rapportages hebben.
Dus alles is uniform.
VOICE-OVER: En geautomatiseerd. Dat betekent minder handwerk.
Dankzij RGS kunt u als intermediair makkelijke nieuwe diensten aanbieden.
Zoals advies op basis van benchmarkgegevens.
VAN ANSEM: Een klant kan een belevenis hebben dat hij het goed doet, dat hij een bepaalde marge heeft maar als je dat kan benchmarken met alle data die we uiteindelijk gestructureerd hebben dan heeft een klant daar veel meer toegevoegde waarde aan.
Je geeft hem gewoon een spiegel voor van: hoe draai ik?
Door RGS maak ik mijn administraties beter vergelijkbaar met elkaar waardoor ik beter kan adviseren naar onze klant toe en daardoor meer toegevoegde waarde kan leveren.
Zo, vandaag, wat hebben we vandaag op het scherm?
VOICE-OVER: André Bos heeft RGS van meet af aan toegepast.
Hoe zou hij de standaard in één zin willen samenvatten?
Efficiëntie, snelheid en meer tijd voor advies.
VOICE-OVER: Met RGS kunt u efficiënte data uitwisselen met overheidsinstanties als Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS.
EGAS: Het kan je elke keer heel veel tijd gaan kosten of je zegt: Ik pak het in één keer goed aan en daarna werkt het.
VAN ANSEM: De administratie wordt voor een groot gedeelte weggeautomatiseerd.
Die computer kan vele malen sneller een boeking verwerken dan wij handmatig kunnen doen. Denk aan scanoplossingen die er zijn.
Uiteindelijk hebben we dadelijk als kantoor een hele hoop data, big data en die moeten we kunnen gaan omzetten naar smart data.
Op basis van die smart data kan je een nieuwe verdienlijn ontwikkelen.
VOICE-OVER: Toch zijn er intermediairs die niet aanhaken.
Dat is, denk ik, een beetje inherent aan ons vak.
We zijn redelijk conservatief, we kijken eerst de kat uit de boom en we hebben het gewoon druk met onze dagelijkse activiteiten.
Het is meedoen of afhaken in dit geval.
MANNENSTEM: Want als je niet meedoet?
Dan denk ik dat je als kantoor op termijn geen bestaansrecht meer hebt.
Het is daardoor niet voorbereid op de toekomst.
En ik denk dat het dan wel mee zal spelen in de waardering van de klantenportefeuille.
VOICE-OVER: RGS vereist een andere instelling van de intermediair.
Zeker. In het verleden hadden we introverte accountants en boekhouders en tegenwoordig zijn het gewoon extraverte adviseurs.
Dat hebben we nodig.
Achter de bühne, op de bühne, laat zien wat je aan het doen bent voor je klant.
VOICE-OVER: Kortom, mis de boot niet en ga aan de slag met RGS.

(Onder het RGS-logo staat: Met dank aan: Bos Adviesgroep, Adminno Valkenswaard, Alfa Accountants en Adviseurs. Kijk voor meer informatie op: www.referentiegrootboekschema.nl.)

Sidebar