Aandachtspunten bij koppelen grootboekrekeningschema

Tijdens het koppelen van uw grootboekrekeningschema aan RGS kunnen een aantal situaties voorkomen. Per situatie zijn een aantal aandachtspunten en mogelijke oplossingen:

Een grootboekrekening en meerdere RGS referentiecodes (1:n)

Deze situatie komt voor als uw grootboekrekening aan meerdere RGS referentiecodes kan worden gekoppeld. Een oplossing hiervoor is om uw rekening te splitsen en voortaan apart op te boeken. Hierdoor zijn uitvragende partijen er ook zeker van dat ze juiste informatie ontvangen.

Meerdere grootboekrekeningen en een RGS referentiecode (m:1)

Deze situatie komt voor als u uw kosten verder uitsplitst dan het RGS. U kunt dan de Referentiecode een extensie toevoegen. U zult waarschijnlijk deze code wel handmatig moeten koppelen binnen een rapportageprogramma. Als u denkt dat deze uitsplitsing een waardevolle toevoeging is voor het RGS, kunt u een verzoek indienen om deze uitsplitsing op te nemen in de volgende versie.

Een grootboekrekening en geen RGS referentiecode, (1:x)

U kunt geen referentiecode vinden die overeenkomt met de bedoeling van de grootboekrekening die u in gebruik hebt. U kunt hiervoor een verzoek indienen om deze referentiecode alsnog toe te laten voegen. Oude fiscale regelingen zullen niet worden toegevoegd

Een grootboekrekening met een positief of negatief bedrag (1: ß/à)

Een rekening bevat een omslagcode. Let er op dat de andere code dan ook gekoppeld is. Hier (link toevoegen) kunt u de hele lijst vinden met rekeningen die omslagcodes bevatten.

Verwarrende omschrijvingen RGS

Binnen het RGS komen referentiecodes voor met veel dezelfde omschrijvingen. Om goed te mappen zult u moeten kijken naar het niveau “boven” deze grootboekrekeningen.

Sidebar