Releasekalender RGS

De releasekalender geeft u inzicht in wanneer verschillende versies van een RGS Schema, of RGS Taxonomie beschikbaar komen.

  Versie Oplevering Publicatie RGS KVK BD FT dVi dPi
RGS Schema 3.4.a NVT 09-07-2021 - 16.a - 16.a 16.a  
RGS Schema 3.4.b NVT 01-10-2021 - 16.b 16.b 16.b 16.b  
RGS Schema 3.4 NVT 10-12-2021 - 16 16 16 16  
                   
RGS Taxonomie 3.4.a 22-08-2021 12-09-2021 3.4.a 16.a - 16.a 16.a  
RGS Taxonomie 3.4.b 17-10-2021 07-11-2021 3.4.b 16.b 16.b 16.b 16.b  
RGS Taxonomie 3.4 19-12-2021 16-01-2021 3.4 16 16 16 16  

Voor de dPi gebaseerd op NT15 zal medio juli 2021 een aparte oplevering worden verzorgd. Gezien het bijzondere karakter van deze rapportage en de korte doorlooptijd betreft het hier een definitieve versie.

Planning en afhankelijkheid

De releasekalender voor het RGS schema (Excel) en de RGS Taxonomie (XBRL) is volledig afhankelijk van de releasekalenders van de Nederlandse Taxonomie (NT), de FT en de taxonomieën van de woningcorporaties.

Op dit moment zijn de volgende data bekend:

  KVK BD FT dVi dPi
Alfa 09-04-2021 03-09-2021 16-06-2021 09-04-2021 04-06-2021
Bèta 10-09-2021 01-10-2021 15-09-2021 10-09-2021  
Definitief 05-11-2021 05-11-2021 08-12-2021 05-11-2021 16-07-2021

Binnen een versiecyclus liggen de datums van oplevering soms sterk uit elkaar. Om toch tijdig de diverse releases van het RGS schema en de RGS Taxonomie te kunnen publiceren, zullen de releases gebaseerd zijn op de verschillende versies van de NT, FT en woningcorporaties entrypoints.
 
Daarbij moet ook rekening worden gehouden dat het enige tijd kan duren voordat tot publicatie kan worden overgegaan, nadat door de RGS Beheergroep de halffabricaten voor de RGS Taxonomie worden opgeleverd. Dit in verband met de verwerking en review. Daarnaast moet voor de alfa- en bètaversie ook rekening worden gehouden met een consultatietermijn.

Sidebar