CBS sluit aan op RGS Brugstaat: tijd besparen met enquêtes.

""

Hoe mooi zou het zijn als een ondernemer met een druk op de knop gegevens rechtstreeks uit de financiële administratie kon verzenden naar het CBS om een vragenlijst in te vullen?

Dit is vanaf april 2021 mogelijk in de Productiestatistiek, een omvangrijke jaarlijkse vragenlijst waar veel gegevens uit de financiële administratie worden opgevraagd. Bedrijven uit drie geselecteerd branches: accountancy, detailhandel en horeca, kunnen hier als eerste gebruik van maken. 

Het invullen van deze verplichte vragenlijst kost nu veel tijd. Gelukkig is er een oplossing die veel tijd bespaart: RGS (Referentie GrootboekSchema). Hiermee kan tot wel 75 procent van de vragenlijst automatisch ingevuld worden. Veel boekhoudpakketten ondersteunen al RGS. Maar dat alleen is niet voldoende. Voorwaarde voor het CBS is dat het boekhoudpakket een gestandaardiseerde export kan maken van de aan RGS-gekoppelde grootboekrekeningen. 

RGS Brugstaat

Het CBS sluit voor deze oplossing aan op het formaat van de RGS Brugstaat (zie www.stipac.nl). Dit is een exportformat dat een deel van de softwaremarkt heeft afgesproken om RGS-gegevens uit te wisselen. De RGS Brugstaat toont de saldi van de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn aan een RGS-code. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat, en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. 

Oproep

Op de website van het CBS komt een overzicht van boekhoudpakketten die een RGS Brugstaat kunnen exporteren om de CBS vragenlijst in te vullen. Kan uw software een RGS Brugstaat exporteren? Laat het weten, zodat uw klanten kunnen zien dat zij gebruik kunnen maken van de nieuwe voordelen.  

Er zijn twee voorwaarden voordat uw boekhoudpakket aan het overzicht wordt toegevoegd:

  1. U stuurt het CBS een testbestand van een RGS Brugstaat zodat het CBS dit kan testen
  2. U levert een snelkoppeling naar een hulppagina op uw website met instructies voor uw gebruikers over het exporteren van een RGS Brugstaat

Neem contact op via rgs-cbs@cbs.nl, ook als u vragen hebt of meer informatie wenst.

Lees meer over deze tijdbesparende oplossing voor ondernemers op www.cbs.nl/bespaartijd.

Sidebar