CBS-vragenlijst sneller invullen met RGS

Vanaf april is het mogelijk een aanzienlijk deel van de Jaar-Productiestatistiek direct vanuit de financiële administratie in te vullen. Dit is een van de grootste en meest tijdrovende CBS-enquêtes. Bedrijven uit drie branches: accountancy, belastingadvisering & administratie, detailhandel en horeca, kunnen hier als eerste gebruik van maken.  

Ieder jaar vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal bedrijven in verschillende branches om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Vanaf april kan dit verzoek bij een bedrijf op de mat vallen. In deze vragenlijst worden veel financiële gegevens opgevraagd. Deze zijn nodig om de economie goed in beeld te brengen. Op basis van deze enquête publiceert het CBS gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland. 

Tot 75% vragenlijst automatisch invullen

Het CBS wil het invullen van de verplichte Jaar-Productiestatistiek zo makkelijk mogelijk maken. Het invullen van de vragenlijst kost circa 2 uur, terwijl een groot deel van de gevraagde informatie al aanwezig is in de financiële administratie. Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kan tot 75% van de vragen automatisch gevuld worden. In RGS staan de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om statistiek te maken. Zo kunnen bedrijven makkelijker bijdragen aan waardevolle cijfers over de Nederlandse economie én hebben ze meer tijd om te ondernemen. Het CBS wil dit in de toekomst uitbreiden naar meer branches en naar meer enquêtes.

Hoe werkt het?

Veel boekhoudpakketten ondersteunen RGS. Het boekhoudpakket moet een export kunnen maken van de aan RGS-gekoppelde grootboekrekeningen. Dit heet een RGS Brugstaat. Deze kan worden geïmporteerd in de vragenlijst van het CBS. Het CBS herkent de codes in de RGS Brugstaat en koppelt deze aan de vragen in de vragenlijst. Het CBS gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de vragenlijst. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe u met RGS tijd kunt besparen met het invullen van enquêtes? Kijk dan op de website van het CBS.

 

Sidebar