De synergie tussen RGS en e-factureren

Elektronisch factureren en het RGS hebben beide betrekking op de financiële administratie en dan met name de grootboekadministratie. En beide hebben in ditzelfde domein als gemeenschappelijke doelstelling te zorgen voor administratieve lastenvermindering.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft laten onderzoeken in hoeverre e-factureren en RGS elkaar kunnen versterken.

De scope van het onderzoek is als volgt:

  • Verkenning samenhang processen rond e-factureren, inkoop en financiële administratie (m.n. grootboek) in de praktijk. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Met name door het afnemen van interviews met betrokkenen uit de praktijk.
  • Verkenning RGS-schema en onderzoeken welke deel van de 4.000 RGS-codes een mogelijke relatie hebben met e-factureren.
  • Verkenning mogelijk gebruik van RGS in relatie tot elektronische factuurverwerking. Met name door het afnemen van interviews met betrokkenen uit de praktijk, zoals leveranciers van boekhoudsoftware en administrateurs.
  • Het gebruik van RGS onderzoeken in de praktijk (bij administrateurs) en nagaan welke mogelijke punten verder van invloed zijn op het efficiënt gebruik van RGS, mede in relatie tot elektronische factuurverwerking.

Lees het rapport Onderzoek naar de synergie tussen het Referentie GrootboekSchema en elektronisch factureren op Rijksoverheid.nl.

Sidebar