Definitieve versie RGS 3.6 gepubliceerd

De definitieve versie van RGS 3.6 (Excel versie) is door de Beheergroep RGS vrijgegeven.

Wijzigingen in versie RGS 3.6

  • Op verzoek van de markt zijn nieuwe codes toegevoegd
  • Door aanpassingen in de NT18 zijn nieuwe codes toegevoegd
  • Daarnaast zijn een klein aantal fouten in RGS gecorrigeerd
  • Toevoegen van 4 aparte filters (splitsen van 1 bestaande filter)
  • Toevoegen nieuw tabblad specifiek voor MKB
  • Toevoegen nieuw tabblad specifiek voor woningcorporaties
  • De kern van RGS, zoals opgenomen vanaf RGS 3.0 is intact gebleven

Details over de wijzigingen treft u aan in de release notes.

Reageren op deze versie

U kunt reageren via ons contactformulier.

RGS 3.6 downloaden

Bekijk de versie RGS 3.6 in de Kennisbank. De release notes zijn in dit Excelbestand opgenomen op het tabblad ‘Recap’. Bekijk ook de toelichting bij de release notes.

Sidebar