Definitieve versie RGS Taxonomie gepubliceerd

3 juli 2018

De definitieve versie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.0 en 31 rapportages uit de Nederlandse Taxonomie (NT12 definitief) en Banken Taxonomie (BT12 definitief).
 
Naast enkele wijzigingen door de Beheergroep RGS is de definitieve versie gelijk aan de bètaversie. Daarnaast bevat de presentatie van de RGS concepten één top element (RGS), in plaats van twee top elementen (BALANS en WINST-VERLIESREKENING). Hiermee voldoet de presentatie ook aan de eisen van de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA).
 
De definitieve versie is hier te vinden, samen met een toelichting.
 
In januari 2019 verschijnt de volgende definitieve versie van de RGS Taxonomie, met daarin de aansluiting tussen RGS 3.1 en de definitieve versies van de NT13/BT13.

Sidebar