Definitieve versie van de RGS Taxonomie 3.2 gepubliceerd

De definitieve versie van de RGS Taxonomie is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de definitieve versie van RGS 3.2 en de definitieve versies van de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT14) en de Financieren Taxonomie (FT14).

Hiermee is RGS gekoppeld aan de verantwoordingsrapportages van de Belastingdienst, KVK en de Nederlandse banken vertegenwoordigd in het Financiële Rapportages Coöperatief.

Bekijk RGS taxonomie 3.2

Bekijk de definitieve versie RGS taxonomie 3.2 samen met een toelichting.

Sidebar