Hoe koppel je (grootboek)rekeningen aan corresponderende RGS-codes?

Onderzoeksbureau GBNED heeft onder de noemer "RGS voorbeeld papers" een eerste document uitgebracht om concreet weer te geven op welke wijze (grootboek)rekeningen voor de BTW gekoppeld kunnen worden aan corresponderende RGS-codes uit het ReferentieGrootboekSchema. Met uitgewerkte journaalposten op grootboekniveau voor meerdere scenario's. Tevens bevat de paper enkele openstaande punten.

De paper kent enkele uitgangspunten, waaronder:

  • RGS-niveau 4 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op grootboekrekeningen.
  • RGS-niveau 5 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op mutaties; wel met de opmerking dat op dit moment geen eenduidige definitie geldt van het begrip “mutaties” en uitgebreide richtlijnen voor het gebruik van niveau 5 binnen RGS ontbreken.

Meerdere oplossingsalternatieven

Er zijn meerdere oplossingsalternatieven in de vorm van journaalposten uitgewerkt, bedoeld om inzicht te geven in de relatie tussen RGS-codes en grootboekrekeningen met betrekking tot de BTW.

Idee paper door vragen uit de markt

Het idee van de paper is ontstaan door vragen uit de markt en de behoefte aan concrete voorbeelden met betrekking tot het koppelen van grootboekrekeningen aan corresponderende RGS-codes.

Als deze eerste paper positief wordt ontvangen door de markt overweegt Onderzoeksbureau GBNED ook andere RGS voorbeeld papers uit te brengen.

Wiki UBL

Vergelijkbaar heeft Onderzoeksbureau GBNED, alweer ruim 3 jaar geleden als aanvulling op de UBL Ketentest, factuurscenario’s voor elektronisch factureren uitgewerkt en in beeld gebracht onder de noemer Wiki UBL.

Tot de dag van vandaag wordt daar frequent gebruik van gemaakt als ondersteuning voor de implementatie van elektronisch factureren op basis van de standaard UBL. Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED spreekt de wens uit dat de “RGS voorbeeld papers” net zo enthousiast worden ontvangen om de implementatie van RGS in de praktijk te ondersteunen.

De huidige paper en daarin genoemde oplossingsalternatieven zijn mede bedoeld als extra toelichting op de RGS niet ready: openstaande punten

Meer informatie en downloaden eerste RGS voorbeeld paper (in PDF).

Sidebar