Marktconsultatie aanpassen architectuur RGS Taxonomie

De RGS Beheergroep is een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het aanpassen van de architectuur van de RGS Taxonomie. U kunt tot 19 augustus reageren.

Achtergrond marktconsultatie

De RGS Taxonomie biedt een gestructureerd overzicht van alle RGS codes in een formaat wat door standaard XBRL-software kan worden ingelezen. In tegenstelling tot Excel spreadsheets, die meer op de mens gericht is, kan de RGS taxonomie, de RGS codes direct koppelen aan de elementen die gebruikt worden bij het opstellen van de diverse financiële rapportages.

Nu de voltooiing van de RGS Beheertooling nadert, wordt duidelijk dat de huidige architectuur van de RGS Taxonomie niet zondermeer door de RGS Beheertooling kan worden ondersteund. Het voorstel is om de nodige wijzigingen samen te laten vallen met het verzoek uit de markt om de architectuur van de RGS Taxonomie te versimpelen.

Uitgangspunt is en blijft dat de RGS Taxonomie voldoet aan de eisen die de XBRL-standaard en de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) stellen aan de bouw van een taxonomie.

In totaal zijn er 11 wijzigingen die mogelijk vanwege hun impact gezamenlijk beschouwd moeten worden als één wijziging. Om de analyse van de wijziging te ondersteunen is bij de RfC een voorbeeld gepubliceerd waarin de voorstel wijzigingen zijn verwerkt.

Reageren op het voorstel 

Wij horen graag hoe u aankijkt tegen de voorstellen om de architectuur van de RGS Taxonomie aan te passen. Als u niet reageert, dan veronderstellen wij dat u in kunt stemmen met het voorgenomen besluit. U kunt tot 19 augustus uw reactie sturen naar sbr@logius.nl

Documentatie

Bekijk de Request for Comments RGS Taxonomie. Bekijk ook bijbehorende voorbeeld.

Sidebar