Nieuw RGS koppelvlak verbindt boekhoudsoftware met fiscale aangiftesoftware

Vanuit menig boekhoudpakket worden financiële cijfers aangeleverd voor de winstaangifte inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB). Er zijn al meerdere leveranciers van boekhoudpakketten en fiscale aangiftepakketten die onderling gegevens uitwisselen. En ook RGS wordt hiervoor al ingezet. Daar tegenover zijn er ook de nodige leveranciers van boekhoudsoftware die vanuit hun pakket geen cijfers digitaal aanleveren om direct op te nemen in de winstaangifte van fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Voor met name intermediairs (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren) bekent dit laatste handmatig cijfers voor de winstaangifte handmatig overnemen in de fiscale aangiftesoftware IB en VPB. Dat is niet alleen zonde van de tijd, maar geeft ook nog eens kans op fouten.

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers is nu een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware op basis van RGS, al dan niet via een application programming interface (API), over te zetten naar fiscale aangiftesoftware. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.

Uitgangspunt is dat leveranciers van boekhoudsoftware ervoor zorgen dat een grootboekschema gekoppeld is, of door de gebruiker gekoppeld kan worden, aan RGS-codes. En dat vervolgens een standaard RGS brugstaat met cijfers uit het grotboek aangeleverd wordt. Leveranciers van fiscale aangiftesoftware zorgen ervoor dat via deze standaard RGS burgstaat de cijfers voor de winstaangifte automatisch ingelezen kunnen worden.

De wijze van aanleveren, zoals: export, import of API, wordt aan de markt zelf overgelaten.

Steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware omarmen RGS en bieden hun gebruikers daar de voordelen van. Op www.rgsready.nl is een overzicht beschikbaar van boekhoudpakketten die RGS inmiddels aantoonbaar ondersteunen. Dit overzicht breidt de komende periode verder uit.

Zorg dat u als ondernemer of intermediair ook met boekhoudsoftware werkt die RGS optimaal ondersteunt. Zodat u geen grootboekcijfers meer handmatig hoeft over te nemen in andere software.

Uitgebreide informatie, aanvullende documentatie, zoals een specificatie van de RGS-brugstaat is hier te vinden. Voor meer informatie over dit initiatief kan contact opgenomen worden met onderzoeksbureau GBNED.

Sidebar