Reeleezee en Ctac zijn RGS Ready

Softwareleveranciers Ctac en Reeleezee zijn getoetst aan het normenkader ‘RGS Ready’. De getoetste softwarepakketten van de softwareleveranciers voldoen aan alle 8 criteria en ondersteunen daarmee Referentie GrootboekSchema (RGS) volledig.   

Bekijk de testrapporten van Ctac en Reeleezee en het overzicht van alle softwareleveranciers die RGS ready zijn. Momenteel zijn van 10 softwareleveranciers de resultaten bekend. In de loop van het derde kwartaal volgen de testrapporten van meer softwareleveranciers.

RGS Ready is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. De functies en eigenschappen zijn in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

Sidebar