Referentie Grootboekschema ingebouwd bij 82% van markt voor boekhoudsoftware

Bij 82% van de gebruikers van boekhoudsoftware voor het MKB-segment is het Referentie Grootboekschema (RGS) ingebouwd. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de RGS Expertgroep. 

Ontwikkelaars van boekhoudsoftware is gevraagd een indicatie te geven welk percentage van de door hen ondersteunde administraties RGS daadwerkelijk gebruikt. 25% van de ondersteunde administraties gebruikt RGS. Het gebruik is het hoogst bij pakketten die 10.000 tot 50.000 administraties ondersteunen, op de tweede plaats staan de pakketten die meer dan 100.000 administraties ondersteunen.

Voor 17 pakketten is de intentie uitgesproken RGS te willen implementeren. Het geschat marktaandeel van deze boekhoudpakketten bedraagt bijna 4%.

Eind 2020 is het onderzoek naar de marktadoptie van RGS bij softwareleveranciers van boekhoud- en/of aangiftepakketten uitgevoerd. De enquĂȘte is uitgezet onder 180 softwareleveranciers, 49 leveranciers hebben voor 54 softwarepakketten de vragenlijst ingevuld.

Sidebar