Is 'RGS MKB' een andere standaard dan RGS?

Het simpele antwoord op deze vraag is 'nee'. Om de adoptie van RGS te vergroten bij de oorspronkelijke primaire doelgroep van RGS, het mkb, en de daar werkzame accountants- en administratiekantoren, is onderzoeksbureau GBNED rond 2021 gestart met RGS MKB. Niet om afbreuk te doen aan de opzet van het oorspronkelijke RGS en dus ook niet om een 'nieuw' RGS schema uit te vinden.

Hoe zit dat dan precies? En waarom is er dan RGS MKB naast SBR RGS?  Klik hier voor meer informatie.

Sidebar