Webinar: CBS-vragenlijst sneller invullen met RGS

Ieder jaar vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een groot aantal bedrijven om de Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Op basis hiervan publiceert het CBS gegevens over de opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het bedrijfsleven in Nederland. Vanaf april kan dit verzoek bij bedrijven op de mat vallen.

Met het Referentie GrootboekSchema (RGS) kan een aanzienlijk deel van de vragen automatisch gevuld worden uit de financiële administratie. Hierdoor wordt een groot deel van de enquête automatisch ingevuld. Gebruik van RGS voor de Jaar-Productiestatistiek biedt meerwaarde en draagt bij aan een efficiënte dienstverlening richting klanten: het bespaart tijd en vergroot de kwaliteit van de data. Deze mogelijkheid wordt momenteel aangeboden aan MKB-bedrijven uit vijf branches, te weten accountancy, belastingadvisering & administratie, detailhandel en horeca, bouw en groothandel. Voor meer informatie zie www.cbs.nl/bespaartijd.

Tijdens het webinar demonstreert het CBS hoe gegevens op basis van RGS geïmporteerd kunnen worden in de CBS enquête en is er ruimte voor vragen.

Details webinar:

  • Datum & tijd: donderdag 14 april, 11:00 – 12:00 uur
  • Aanmelden: stuur een mail naar rgs-cbs@cbs.nl. U ontvangt daarna praktische informatie over de webinar.
  • Kosten: gratis

Sidebar