Alfaversie RGS Taxonomie 3.5 gepubliceerd

Door de Beheergroep RGS is de alfaversie van de RGS Taxonomie vrijgegeven. In deze versie wordt alleen de koppeling gelegd tussen RGS 3.5 alfa en de rapportages van de KVK (NT17a). De reden hiervoor is een vertraagde oplevering van de taxonomieën. De bètaversie van de RGS Taxonomie zal wel volledig alle koppelingen bevatten.

Deze alfaversie is de eerste oplevering uit de RGS Beheertooling. Om te zorgen dat de RGS Beheertooling de oplevering van een RGS Taxonomie zou ondersteunen moest de architectuur van de RGS Taxonomie worden gewijzigd. Deze wijzigingen, inclusief de voorstellen van de Belastingdienst om de architectuur van de RGS Taxonomie te versimpelen, zijn opgenomen in een Request for Comments. De voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels geëffectueerd. 

De alfaversie is helaas nog niet geheel foutloos. Voor de bètaversie zullen nog de volgende bekende fouten worden opgelost:

  1. Ongeldige karakter in het filter (“ez/vof”)
  2. Geen unieke label voor elke unieke combinatie van dimensies/members
  3. Gebruik van de juiste suffix in de namespace URI

Reageren op deze versie

De consultatie op deze alfaversie loopt tot 31 oktober 2022. U kunt reageren op de consultatie via ons contactformulier.

Alfaversie downloaden

Bekijk de alfaversie RGS Taxonomie 3.5.

Sidebar