BLOG: RGS als basis voor een eenvoudige, foutloze belastingaangifte

Een ingezonden blog van de Belastingdienst:

Als Belastingdienst willen we het ondernemers zo makkelijk mogelijk maken foutloos en tijdig belastingaangifte te doen. We verschuiven daarom de komende jaren onze focus: van het achteraf controleren van aangiftes naar het vooraf informeren en ondersteunen van ondernemers. Samen met softwareontwikkelaars en fiscaal dienstverleners zetten we ons in om fiscale naleving te integreren in administratiesoftware zodat rechtstreeks vanuit de administratie een aangifte kan worden samengesteld en ingediend. 

Fiscale regelhulpen
Dit doen we door fiscale regels en rekenregels beschikbaar te stellen voor boekhoudsoftware en webshops. Boekhoudsoftware met deze fiscale hulpbronnen biedt gebruikers al tijdens het ondernemen de juiste fiscale kennis van posten in de bedrijfsadministratie. Hierdoor zijn fiscale consequenties sneller inzichtelijk en is de gebruiker beter voorbereid op de aangifte. Samen met softwareontwikkelaars ondersteunen we het aangifteproces zo veel mogelijk en spreken we standaarden af voor digitale gegevensuitwisseling. 

RGS als standaard voor automatiseren aangifteproces 
Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is voor ons de basis. In deze open standaard staan alle grootboekrekeningen die ondernemers nodig kunnen hebben om te rapporteren aan overheden zoals de Belastingdienst, KVK en het CBS. Maar ook aan banken en andere publieke en private organisaties. Omdat een referentiecode gekoppeld is aan SBR, kan RGS worden gebruikt in de financiĆ«le keten. Via RGS Brugstaat worden grootboeksaldi vanuit boekhoudsoftware snel en eenvoudig overgezet naar fiscale aangiftesoftware of een belastingaangifte. Zo worden cijfers voor bijvoorbeeld de winstaangifte Inkomstenbelasting en de Vennootschapsbelasting uitgewisseld via RGS Brugstaat.

Auditfiles
Dankzij RGS kunnen auditfiles ook gemakkelijk gebruikt worden. Een auditfile is een computerbestand dat wordt gevuld met gegevens uit de administratie die nodig zijn bij een controle door de Belastingdienst. We kennen op dit moment zes verschillende typen auditfiles, niet alleen voor financiƫle gegevens zoals grootboek, debiteuren en crediteuren maar ook voor salarisadministraties en logistieke administraties, waaronder kassasystemen. Met behulp van auditfiles is het verzamelen en overzichtelijk maken van de gegevens die de Belastingdienst nodig heeft voor een controle een stuk gemakkelijker en minder tijdrovend, zowel voor de intermediair als ondernemer.

Inzicht en overzicht waar en wanneer je wilt
Steeds vaker gebruiken ondernemers en fiscaal dienstverleners administratiesoftware, inclusief geautomatiseerde aanlevering. Apps en portalen sluiten niet meer aan bij de behoefte van de professionelere gebruikers.Daarom werken we aan het kanaalonafhankelijk aanbieden van onze dienstverlening. Hiermee zorgen we ervoor dat ondernemers en hun fiscaal dienstverleners - maar ook burgers - zaken met ons kunnen doen, berekeningen kunnen maken of actuele informatie kunnen krijgen op ieder gewenst moment via een zelfgekozen kanaal zoals het Belastingdienstportaal, administratiesoftware of apps. 

Voorkom fouten en doe makkelijk aangifte
Dus ondernemers: maak het jezelf makkelijk en voorkom fouten in je aangiftes door je administratie in boekhoudsoftware bij te (laten) houden. Kijk of je administratiesoftware RGS heeft, koppel de boekhouding aan RGS en doe rechtstreeks aangifte Omzetbelasting vanuit je administratiesoftware. Door de administratiesoftware met die van je fiscaal dienstverlener te koppelen wordt aangifte doen nog eenvoudiger.

Bas Groenveld, RGS-expert Belastingdienst

Sidebar