BLOG: RGS voor meer efficiëntie, inzicht en waardevol advies

Steeds meer accountantskantoren en bedrijven kiezen voor administratiesoftware gebaseerd op RGS. Dat is op zich niet zo vreemd. Het draagt immers bij aan een efficiëntere, gestandaardiseerde boekhouding en heeft daarmee ook veel voordelen voor financiële rapportages en besluitvorming in organisaties. Hoe dat zit, licht ik graag toe.

RGS voor efficiënte gegevensuitwisseling
De kern van RGS is de referentiecode, een unieke lettercode die is gekoppeld aan een omschrijving. Boekhoudsoftware koppelt deze referentiecodes aan door klanten ingerichte rekeningschema’s.. Omdat een referentiecode ook nog eens gekoppeld is aan SBR, kan RGS worden gebruikt in de gehele financiële keten.

Data die eenmalig in de boekhoudsoftware met RGS zijn vastgelegd, zijn daardoor eenvoudig te hergebruiken voor het genereren van rapportages zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten. Financiële overzichten voor bijvoorbeeld overheden (Belastingdienst, KVK, CBS), banken en andere publieke en private organisaties kunnen eenvoudiger, system-to-system worden uitgewisseld en geanalyseerd.

RGS voor tijd- en kostenbesparing
Door RGS te implementeren als instrument om verschillende rekeningschema’s te standaardiseren, standaard grootboekschema is het verwerken van boekhoudkundige gegevens minder tijdrovend. Het bespaart niet alleen tijd -en dus kosten- in het afstemmen van verschillende grootboekstructuren, maar er blijft ook meer tijd over voor andere werkzaamheden, zoals het (strategisch) adviseren van klanten. Een win-win dus.

RGS draagt bij aan compliance en betere datakwaliteit
Ook aan de naleving van regelgeving en normen levert RGS zijn bijdrage dankzij de standaardisatie en universele codering. Gebruikers zoals accountantskantoren, ondernemers, CBS, KVK en de Belastingdienst weten zeker dat ze over hetzelfde praten. Dit is vooral van belang voor organisaties die te maken hebben met strikte regelgeving op het gebied van boekhouding en rapportage.

Heb je niet te maken met strikte regelgeving, ook dan vermindert RGS de foutgevoeligheid en misverstanden bij het interpreteren van financiële informatie. Door boekingen en transacties te koppelen aan RGS-codes zijn afwijkingen en inconsistenties eenvoudig te identificeren en te corrigeren. Het gevolg hiervan is een hogere datakwaliteit en betrouwbaarheid en het voorkomen van onnodig speurwerk.

RGS voor betere datakwaliteit en meer inzicht 
Dankzij een gestandaardiseerde en ook geaccepteerde dataset biedt RGS ook de mogelijkheid om financiële gegevens met behulp van benchmarks te vergelijken met andere data vanuit de sector. Hiermee kunnen accountantskantoren hun klanten veel extra toegevoegde waarde bieden.

RGS wordt continu doorontwikkeld en speelt een essentiële rol bij het vergroten van de mogelijkheden voor geavanceerde data-analyse in de financiële sector. Een vergaande integratie met data-analysetools stelt accountantskantoren in staat om naast het geven van waardevol advies, trends te voorspellen en risico's te identificeren op basis van de verzamelde gegevens. Kortom: ook voor een succesvolle toekomst is RGS de sleutel.

Over RGS
Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is de nationale open standaard voor het indelen en coderen van financiële gegevens in boekhoudsoftware. Met RGS is het mogelijk uit verschillende boekhoudingen en rekeningschema’s consistente standaardrapportages, dashboards en benchmarks te maken. Hierdoor zijn gegevens niet alleen beter uitwisselbaar voor verantwoordingsrapportages of auditfiles, maar ook beter vergelijkbaar voor bijvoorbeeld benchmarking. RGS is een samenwerking tussen koepelorganisaties van accountants, softwareontwikkelaars en de overheid.

Meer informatie
Helaas is het niet mogelijk in deze blog alle functionaliteiten, die de verschillende softwareleveranciers aanbieden, te benoemen. Wilt u meer informatie? Ga dan naar de RGS-website of neem contact met ons op. RGS toepassen in uw administratie? Check dan even of uw softwarepakket RGS ondersteunt.

René Otten, RGS Kwartiermaker

*Deze blog is de derde van een reeks waarin het toepassen en gebruik van RGS vanuit meerdere kanten wordt belicht. Benieuwd naar onze vorige blog over het implementeren van RGS niveau 4 of 5? Lees ‘m hier.

Sidebar