Definitieve versie RGS Taxonomie 3.5 gepubliceerd

Door de Beheergroep RGS is de definitieve versie van de RGS Taxonomie vrijgegeven. In deze versie wordt de koppeling gelegd tussen RGS 3.5 en de rapportages van de KVK (NT17), Belastingdienst (NT17), SBR Nexus (FT17) en SBR Wonen dVi2022 (NT17).

Deze definitieve versie is de eerste oplevering uit de RGS Beheertooling. Om te zorgen dat de RGS Beheertooling de oplevering van een RGS Taxonomie zou ondersteunen moest de architectuur van de RGS Taxonomie worden gewijzigd. Deze wijzigingen, inclusief de voorstellen van de Belastingdienst om de architectuur van de RGS Taxonomie te versimpelen, zijn opgenomen in een Request for Comments. De voorgestelde wijzigingen zijn inmiddels geeffectueerd en is ook het commentaar op de voorgaande alfa- en de b├Ęta versie in de definitieve versie verwerkt.

Definitieve versie downloaden

Download de definitieve versie RGS Taxonomie 3.5

Sidebar