Publicatie definitieve versie RGS 3.1

19 december 2018

De definitieve versie van RGS 3.1 (Excel versie) is door de Beheergroep RGS vrijgegeven. In deze definitieve versie is het commentaar op de consultatie van de betaversie verwerkt en de branche-uitbreiding voor de Woningcorporaties is toegevoegd.

Toelichting op RGS 3.1

In goed overleg en afstemming heeft de beheergroep RGS besloten om drie uitbreidingen toe te voegen aan RGS:

1. Het aanbrengen van een ZZP-filter;
De Belastingdienst heeft in samenwerking met softwareleveranciers (Zeker-Online) een minimaal grootboekschema voor een ZZP-er ontwikkeld. Dit is een filter op de bestaande RGS-codes en biedt een code-selectie, die voor een ZZP’er het meest van toepassing zijn. Hiermee kan een intermediair of een softwareontwikkelaar direct een selectie maken (of tonen) van RGS-codes die relevant zijn voor de winstaangifte van een ZZP’er. Het filter bevindt zich nog in een pilotfase.

2. Het koppelen van kassasystemen aan RGS;
Er worden RGS-codes toegevoegd die het mogelijk maken om kassasystemen te koppelen aan RGS. Hierdoor kunnen kassatransacties eenvoudiger en automatisch verwerkt worden in de boekhouding of andere toepassingen.

3. Branche-uitbreiding voor de Woningcorporaties
Branchevereniging Aedes heeft samen met een groep woningcorporaties een uitbreiding ontwikkeld op het Referentie GrootboekSchema voor toepassing binnen de eigen branche. Deze uitbreiding is verwerkt in de definitieve versie van RGS 3.1. Lees hier het persbericht dat op de website van Aedes hierover is verschenen.

Naast deze uitbreidingen zijn er wijzigingen in RGS aangebracht als gevolg van wet- en regelgeving (zoals verwerkt in de NT/BT) en een beperkt aantal geconstateerde fouten in RGS zijn gecorrigeerd. Verder blijft de kern van RGS 3.0 intact.

 

Sidebar