Update RGS Ready

Afgelopen maanden onderzocht GBNED met ondersteuning van de RGS Taskforce implementatie in hoeverre boekhoudsoftware Referentie GrootboekSchema (RGS) ondersteunt. GBNED onderzocht dit aan de hand van een meetlat van 8 functies/ eigenschappen. Het onderzoek leverde tot nu toe een mooi overzicht op van 16 softwarepakketten die ‘RGS Ready’ zijn. Dit is ruim 25% van de onderzochte populatie.

RGS Ready is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. De functies en eigenschappen zijn in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

Adempauze

Vanaf heden tot 1 april 2020 last Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED een adempauze in. Lees het volledige bericht op de website van GBNED.

Sidebar