Welke boekhoudsoftware is echt RGS Ready?

16 mei 2019

In hoeverre ondersteunt boekhoudsoftware RGS? Deze vraag wordt de komende maanden onderzocht door GBNED met ondersteuning van de RGS Taskforce implementatie. Doel is een overzicht krijgen van boekhoudsoftware en de mate waarin deze ‘RGS Ready’ zijn.

Het overzicht ‘ontzorgt’ gebruikers bij het in gebruik nemen van RGS. Op basis van het RGS normenkader kunnen leveranciers van boekhoudsoftware gratis laten toetsen in hoeverre hun software ‘RGS Ready’ is. Op de website rgsready.nl kunnen financieel dienstverleners de resultaten bekijken en op basis daarvan softwarekeuzes maken.

RGS: vereenvoudigen van rapportages

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is een grootboekrekeningschema gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. De belangrijkste functie van RGS is het vereenvoudigen van het rapporteren  vanuit de boekhouding. Dit wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan RGS. En anderzijds door rapportages (vanuit bijvoorbeeld SBR) te ontlenen aan RGS. Het RGS is ontstaan in een samenwerking van private en publieke organisaties. 

RGS Ready: 8 functies

RGS Ready bestaat uit een meetlat van 8 functies/ eigenschappen die bepalen in hoeverre RGS wordt ondersteund door boekhoudsoftware, met name gericht op accountants- en administratiekantoren. RGS Ready is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. De functies en eigenschappen zijn in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

RGS en boekhoudsoftware

Tijdens een rondetafelgesprek RGS met financiële intermediairs op 9 april 2019  werd de suggestie gedaan dat de koepelorganisaties gezamenlijk aandacht vragen richting de softwareleveranciers om RGS in hun softwarepakketten op te nemen. Een ander punt van aandacht is dat de implementatie van RGS intermediairs extra uren kost. Dit laatste kan voor een belangrijk deel opgevangen worden door het zo efficiënt mogelijk inbouwen van RGS binnen de software die bij financieel intermediairs in gebruik is. Te beginnen bij boekhoudsoftware. Dit is de belangrijkste doelstelling van het starten van ‘RGS Ready’.

Rekeningschema automatisch koppelen aan RGS-schema

Ruim 20 leveranciers van standaard boekhoudsoftware geven aan RGS te ondersteunen in hun software. Dit betreft in belangrijke mate de leveranciers die ook financiële intermediairs als hun doelgroep hebben (Bron: gids boekhoudsoftware 2019). Echter, de mate waarin diezelfde softwareleveranciers ‘RGS ready’ zijn verschilt. Het RGS schema automatisch beschikbaar stellen in de software en handmatig kunnen koppelen van rekeningschema’s is in de regel aanwezig. Maar bijvoorbeeld het genereren van een voorstel om een bestaand rekeningschema zoveel mogelijk automatisch te koppelen aan het RGS-schema is vaak nog een brug te ver. Dit geldt ook voor het automatisch doorzetten van koppelingen naar andere administraties. En juist deze laatste functies kunnen de gebruikers in belangrijke mate ontzorgen wat betreft het in gebruik nemen van RGS.

Software laten toetsen: RGS ready?

Komende maanden moet blijken welke leveranciers van boekhoudsoftware ‘RGS Ready’ omarmen en daarmee hun gebruikers echt ontzorgen bij het in gebruik nemen van RGS. Op basis van het RGS Ready normenkader kunnen leveranciers van boekhoudsoftware gratis laten toetsen in hoeverre hun software ‘RGS Ready’ is en daarmee voldoet aan het gestelde normenkader. Bij een positief resultaat mogen deze leveranciers het “RGS Ready” logo voeren op hun website. Op www.rgsready.nl worden de leveranciers die RGS Ready zijn vermeld met een uitgebreid verslag van de uitgevoerde toetsing.

Toetsen? Neem contact op!

Voor het laten toetsen van hun software kunnen leveranciers contact opnemen met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED, e-mail gerard@gbned.nl, mobiel 06 10069402.

Meer informatie over RGS is te vinden op referentiegrootboekschema.nl en specifiek over RGS Ready op rgsready.nl.  

RGS Taskforce implementatie en Onderzoeksbureau GBNED

 

Sidebar