Referentie GrootboekSchema

Centraal Bureau voor de Statistiek, Belastingdienst, Kamer van Koophandel en Banken vragen veel gegevens uit van marktpartijen.Zij hechten er groot belang aan om de administratie procedures die dat oproept zo efficiënt en eenvoudig mogelijk te laten zijn. De afgelopen jaren is in het kader van Standard Business Reporting veel aandacht besteed aan gestandaardiseerde rapportagemodellen. Deze worden jaarlijks onderhouden en gepresenteerd als Nederlandse Taxonomie en Banken Taxonomie. Op basis van deze taxonomiën definiëren de betrokken overheden en banken specifieke rapportages, zoals opgave- en aangifte berichten.

De inrichting van de bedrijfsprocessen om de noodzakelijke vastleggingen, aggregaties en vertaalslagen t.b.v. de juiste presentaties te kunnen maken is vooral aan de bedrijven overgelaten. Om de invloed van uitvragingen op bedrijfsprocessen te kunnen reduceren is en wordt van harte meegewerkt aan het initiatief om een Referentie Grootboek Schema (RGS) te realiseren en te implementeren. Ook transparantie van de procesgang van vastlegging naar specifieke rapportage is een belangrijke overweging geweest om aan de ontwikkeling van het RGS bij te dragen.

Door de Referentie Grootboek Code al vroeg in het vastleggingsproces te implementeren, kunnen bedrijven en intermediairs die bevraagd worden over de uitvoering en het vaststellen van de beheersing van de rapportage procesgang, met een beperktere inspanning toelichtingen geven. Indien de uitvragende partijen aanvullend op interne beheersing en specifiek toezicht door intermediairs zelfstandig gegevensgerichte onderzoeken willen doen dan helpt de Referentie Grootboek Code om voorgedefinieerde analyses en bedrijfsvergelijkingen te maken. 

De volgende partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van RGS:

 • AFAS Software;
 • de Belastingdienst;
 • CaseWare Nederland BV;
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
 • Deloitte;
 • Exact Software Nederland;
 • Extendum;
 • Financiële Rapportages Coöperatief (FRC);
 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA);
 • Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB);
 • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB);
 • Pro Management Software;
 • Semansys Technologies;
 • Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten (SRA);
 • Twinfield International N.V.;
 • UNIT4 Business Software.

Categorie

Sidebar