"Ik zie dat er allerlei nieuwe informatietoepassingen en diensten ontstaan"

""

Robert Mul is zo’n vijf jaar betrokken bij de ontwikkeling van het Referentie GrootboekSchema. Hij is zeer begaan met de mogelijkheden die RGS biedt voor ondernemers en voor accountants- en administratiekantoren en ronduit trots op de recente opmars in het gebruik van het referentie grootboekschema.

“Bij 82% van de gebruikers van boekhoudsoftware voor het MKB-segment is het Referentie Grootboekschema (RGS) ingebouwd. Hiermee is het kip-ei probleem van tafel. Doordat de softwareontwikkelaars het in hun softwarepakketten hebben opgenomen is het beschikbaar voor een grote groep ondernemers en hun financiële intermediairs die er hun voordeel mee kunnen doen. In de huidige snelle digitale wereld red je het niet met het versturen van een excelletje of een pdf-je. Met RGS hebben we de afgelopen jaren voor de opstellers en gebruikers van financiële informatie een slim en eenvoudig informatiekanaal gecreëerd.”

Wat is het voordeel voor de gebruiker?

“De bestaande formele rapportages zoals fiscale aangiften en deponering van de jaarrekening op basis van SBR bevatten een beperkt aantal voorgeschreven, geaggregeerde gegevens. Deze gaan als eenrichtingsverkeer van organisaties naar overheidsinstanties. Maar met RGS kun je op niveau van grootboeksaldi gegevens uit de financiële administratie halen. Het is voor organisaties dus mogelijk om automatisch gedetailleerde gegevens te versturen én te ontvangen. De kwaliteit van de rapportage verbetert en het levert veel tijdwinst op. Het goede is dus dat je met RGS qua informatie kan pleiten voor wederkerigheid. We hebben een digitale snelweg voor financiële gegevens gebouwd. Laten we die openstellen voor tweerichtingsverkeer: gegevens leveren, maar dan ook terug ontvangen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Het toekomstbeeld is dat we uitgaan van een digitale snelweg. Neem bijvoorbeeld het CBS. Een uitvraag van CBS met gebruik van RGS, kan door een organisatie nu snel en correct worden aangeleverd. Gaat CBS dan straks ook benchmark-gegevens in RGS terug leveren? Stel, je hebt een garagebedrijf en je accountant stelt voor je gegevens beschikbaar te stellen aan het CBS. Dan krijgt de ondernemer weer gegevens terug uit de markt waar je veel aan kunt hebben. Wat is (geanonimiseerd) de gemiddelde omzet per m2 van mijn concurrenten in mijn regio? Wat is de gemiddelde brutomarge per autoverkoop, het aantal verkochte tweedehands auto’s et cetera. Het uitwisselen van informatie tussen de overheid en andere partijen levert belangrijke informatie op over de markt. Daar kunnen alle partijen veel profijt uit halen. Ik zie nu al dat er allerlei nieuwe informatietoepassingen en -diensten gaan ontstaan. Dat wordt in de toekomst standaard.”

“Zover is het nog niet want partijen moeten daar nog aan wennen, maar dit soort innovaties zijn essentieel. De krenten in de pap. En bovendien gaat het hard. Uiteraard moet je dat soort initiatieven overlaten aan de markt. In mijn rol vind ik het van groot belang om deze innovaties een podium te geven. Je stimuleert hiermee de wens om RGS verder te ontwikkelen.”

“Uiteraard begrijp ik dat het ook wel een beetje spannend is om op het niveau van grootboeksaldi je gegevens beschikbaar te stellen aan andere partijen. Maar als je het goed toepast kun je er veel plezier aan beleven. Het is heel efficiënt én het resulteert in minder fouten.”

Sidebar