Zoeken

Zoeken

… vraag van softwareontwikkelaars is of ze het beste niveau 4 of 5 kunnen implementeren. Ook financieel dienstverleners …
… Situaties bij niet-RGS Ready Gebruik omslagcode t.o.v. niveau 4 (rekening) c.q. 5 (mutatie) in RGS Om juist opgebouwde cijfers aan andere …
… de volgende voorwaarden: Voor zover er op hetzelfde niveau van de target elementen bestaan zijn alle elementen … bestaat tussen een element en onderliggende elementen. 4. Eindcontrole Mappen is een iteratief proces, waarbij de … De overige niet gemapte elementen zijn niet getagd. 5. Publicatie In het download gebied zullen de verschillende …
… De paper kent enkele uitgangspunten, waaronder: RGS-niveau 4 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op grootboekrekeningen. RGS-niveau 5 wordt beschouwd als niveau dat gebaseerd is op mutaties; …
… B voor Balans W voor Winst-en-verliesrekening Per niveau (hoofdrubriek, rubriek, grootboekrekening en mutatie) … wil sluiten bij het decimale rekeningstelsel; positie 3 en 4 voor de grootboekrubriek binnen de hoofdrubriek: hierbinnen … deelrubrieken die wel moeten worden doorgenummerd; positie 5 en 6 voor de grootboekrekening binnen de rubriek: …
… opgebouwd, met in de laatste twee kolommen een voorbeeld: Niveau Niveau omschrijving Referentiecode Omschrijving 1 … v aste a ctiva 3 Rubrieken BMva Beg Be drijfs g ebouwen 4 Grootboekrekeningen BMvaBeg Vvp V erkrijgings- of v ervaardigings p rijs bedrijfsgebouwen 5 Mutaties BMvaBegVvp Ina I nvesteringen n ieuw a angeschaft …

Sidebar