Interview Dirk-Jan van Blijderveen

Van cijfers naar advies

Van Blijderveen over het nut van RGS en de nieuwe rol van de boekhouder

“De innovators hebben RGS al omarmd, nu de rest nog. Tijdens mijn voorzitterschap van de Taskforce wil ik dat onze leden zich nog bewuster zijn van de veranderingen die eraan komen. Men zal vroeg of laat het nut van RGS zien. Logisch, want de voordelen zijn groot en de mogelijkheden legio.” Het moge duidelijk zijn: Dirk-Jan van Blijderveen, de nieuwe voorzitter van de Taskforce Implementatie RGS is een enthousiaste pleitbezorger.

“Ik zie de huidige automatisering als een tweede revolutie. De eerste revolutie was het computergebruik in onze branche. We zitten nu midden in de tweede, veel sterkere revolutie: de volledige automatisering van data. Er is altijd een groep die huiverig is voor die verandering, zij staan wantrouwig tegenover de digitalisering, tegenover de cloud en dergelijke. Maar stap voor stap zien de meesten de voordelen wel. ‘Hey dat kan ik gebruiken ook voor CBS, en voor de bank. Best handig.’”

Dirk-Jan van Blijderveen, financieel en fiscaal dienstverlener, werd gevraagd om het voorzitterschap van Perry Telle over te nemen vanuit zijn rol als nieuw bestuurslid van NOAB. “Ik zou mezelf niet als innovator bestempelen, dus het leek me in eerste instantie een onmogelijke job. Perry heeft zoveel kennis en een groot netwerk. Maar ik ben gevraagd omdat ze me een voorbeeld vonden, doordat ik open sta voor de verandering en die ook doorzet in mijn eigen onderneming. Dus heb ik de uitdaging met plezier aanvaard. Het is me veel waard om getuige te zijn van de ‘tweede revolutie’ en er een bijdrage aan te leveren.”

Zonder RGS verslechtert je positie in rap tempo

“Ik ben van mening dat het bijhouden van de veranderingen, waarvan RGS er een is, essentieel is voor je bestaansrecht in deze branche. Je kunt als kantoor niet meer aankomen met ‘daar hebben we een excel-modelletje voor, dat doen we op onze eigen manier.’ Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Niet dat bedrijven direct stranden als ze geen RGS geïmplementeerd hebben, maar je positie ten opzichte van je concurrentie verslechtert wel in rap tempo. Want je klanten worden ook mondiger.

Ze gaan makkelijker naar een ander als die meer te bieden heeft of meer met zijn tijd mee gaat. Daar gaat dan wel een schifting plaatsvinden. Het zal misschien nog een paar jaar duren, maar het gebeurt wel. Als in vakbladen of tijdens netwerkbijeenkomsten gepraat wordt over veranderingen en je klant meldt dat ‘ie nog met een ordner vol bonnen onder zijn arm naar je toe moet, dan is er altijd wel iemand die vertelt hoe het ook kan. Want bedenk maar, als je geen boekhouder meer hebt, zou je hem missen?

Het is vloeken in de kerk, maar het is toch onvoorstelbaar, dat je anno 2017 gegevens als WOZ, bonnen en je hypotheekrente in een envelopje bij je boekhouder brengt? Dat gebeurt nog steeds. Hij of zij voert het in en dan krijg je daar een factuur voor. Dat is het dan. Dan ben je als boekhouder de rem voor de verandering. En het is heel goed te automatiseren, onder andere met RGS. Mijns inziens moet een boekhouder tips geven waardoor hij zich terugverdient.”

Van vertrouwen in cijfers naar vertrouwen in relaties

“Of klanten zitten te wachten op advies? Als het toepasbaar en op maat is wel. Wat voor soort advies? Simpel: van de wieg tot het graf. In het leven van een grote of kleine ondernemer gebeurt heel veel. En je moet elkaar -leren- kennen. Dat je een vertrouwenspersoon bent of wordt. Wil hij een auto kopen, dan moet hij jou bellen. Beter nog: dat je als accountant je klant adviseert om een nieuwe auto te kopen omdat die oude is afgeschreven en die oude je geld kost. Dat geldt ook voor trouwen. De klant moet bij je komen met die vraag hoe hij moet trouwen, wat is de beste keuze. In gemeenschap van goederen of niet. Kinderen, studeren, pensioen, wat ga je doen als je niet meer wilt werken, geld op de spaarrekening. Die klant kan je verwijten dat je weet dat hij veel geld op een spaarrekening heeft staan met zo weinig rendement en dat je hem beter had moeten adviseren om bijvoorbeeld in onroerend goed te investeren. Zo ver zou het moeten gaan. Daarmee bind je klanten ook aan je.

Als je de verkregen cijfers uit de administratie van een klant goed kunt interpreteren in plaats van alleen een jaarrekening opmaken, hebben ze ook echt wat aan je. Dan ga je van vertrouwen in cijfers naar vertrouwen in relaties. Als iedereen op zo’n geautomatiseerde wijze werkt, komt er een bulk aan efficiënte, bruikbare data waarmee je bijvoorbeeld kunt benchmarken. Het is toch super dat je big data, want daar hebben we het nu over, kunt bundelen en uitwisselen, uiteraard geanonimiseerd, binnen een bepaalde groep. Dan kun je echt van elkaar leren, zien hoe anderen het doen.”

RGS als onderdeel van een bredere verandering

“Tijdens mijn voorzitterschap van de Taskforce wil ik dat onze leden zich nog bewuster zijn van de veranderingen die eraan komen. Ik wil dat in 2018 twee keer zoveel kantoren RGS gebruiken als nu. Dat zal met het nodige kabaal gaan en daar zal ik wel een rol in spelen. Ik zal wel langs gaan bij kantoren om te zien hoe RGS-minded ze werken, of bij discussiebijeenkomsten aanwezig zijn. RGS leeft nog niet echt en die taak moeten we oppakken. En nu RGS 3.0 er is, als stabiele versie, dan heeft de markt geen 'excuus' meer. Ik zie RGS als onderdeel van een bredere verandering. We kunnen het meer als pakket aanbieden, met bijvoorbeeld e-facturatie met UBL, SBR, kassa- en salaris-software, dashboarding. Daar ben ik wel een voorstander van. Er is nog wat werk aan de winkel.”

Sidebar