Interview Robert Mul

Een digitale snelweg voor het delen van financiële gegevens

Als elk bedrijf en elke overheidsinstantie met dezelfde grootboekrekeningen werkt, is het uitwisselen van financiële informatie een fluitje van een cent. RGS maakt dat mogelijk.

Zelfs binnen één organisatie kan het voorkomen dat verschillende vestigingen met verschillende grootboekschema’s werken. RGS is ontwikkeld om financiële gegevens uitwisselbaar te maken. Robert Mul, voorzitter van de Expertgroep RGS, ziet RGS als een soort “universele verloopstekker” waarmee verschillende grootboekschema’s eenduidig worden ontsloten. ‘Het opstellen van digitale rapportages wordt dan een stuk eenvoudiger.’

Standaard codering verbetert gegevensuitwisseling

Met RGS kunnen bedrijven en overheidsinstanties hun eigen grootboekrekeningen koppelen aan een uniform schema. Mul: ‘RGS vertaalt grootboekschema’s met eigen nummers naar standaardcodes. Een groot voordeel is dat de kwaliteit van de gegevens enorm toeneemt omdat door het geautomatiseerde proces van RGS de kans op fouten een stuk kleiner wordt.’

Omdat RGS sinds 2015 aangesloten is op het afsprakenstelsel dat geldt voor Standard Business Reporting is de bestuurlijke besluitvorming goed geregeld. De volgende stap is het daadwerkelijk implementeren van RGS. Dat vraagt met name van softwareleveranciers om de nodige investeringen.

Win-win situatie

Alle betrokken partijen varen wel bij de implementatie van RGS. Bedrijven kunnen gegevens gekoppeld aan RGS terugvragen, bijvoorbeeld benchmarkgegevens voor hun sector of regio. Omdat met RGS-gegevens vergelijkbaar worden, kunnen financiële intermediairs ook hun klanten beter en vaker adviseren. De overheid kan eenvoudiger informatie opvragen uit de financiële administratie van bedrijven, die het vervolgens met één druk op de knop kunnen aanleveren.

Mul: ‘De financiële rapportageketen moet worden omgebouwd van een weg met eenrichtingsverkeer naar een digitale tweerichtingssnelweg. RGS wordt voor het bedrijfsleven namelijk pas echt interessant als zij van instanties aan wie zij informatie aanleveren, ook informatie terug gaan krijgen. Er moet een win-win situatie ontstaan die de investeringen de moeite waard maken.’

Robert Mul is sinds 2015 voorzitter van de expertgroep RGS, uit naam van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De expertgroep is verantwoordelijk voor het bepalen van de prioriteiten, keuzes rondom de architectuur en de aansturing van het RGS-initiatief. 

Sidebar