Terugblik Dag van RGS 2020

Op 1 december 2020 is de Dag van RGS georganiseerd. Een online event waarbij diverse sprekers enthousiast vertelden over hun ervaring met RGS-toepassingen. 182 personen namen deel aan deze bijzondere editie. 

Wilt u de presentaties en demo’s terugkijken? Eén jaar lang kunt u de presentaties bekijken via deze site. Ook vindt u hieronder de antwoorden op nog openstaande vragen in de chat. Voor meer informatie over de sessies verwijzen wij naar de contactgegevens.

Opening Dag van RGS

Bekijk de keynote van Alexander Leppink op YouTube.

RGS: Een efficiënte maandafsluiting brengt meteen alle vragen in kaart!

Bekijk de video van Exact (Martin van Vliet) op YouTube 

Contactgegevens: info@exact.nl/ martin.van.vliet@exact.com

Vragen uit de chat

 • Vraag: Heeft Exact een standaard template rekeningschema of een standaard template klant?
 • Antwoord: Er zijn meerdere standaard templates die gekoppeld zijn aan RGS en vervolgens worden gekoppeld aan de klant.

   
 • Vraag: Biedt Exact niveau 4 of niveau 5?
 • Antwoord: Exact gaat tot niveau 4. Er loopt een onderzoek naar niveau 5 voor bepaalde kengetallen.

   
 • Vraag: Waarom kiest Exact niet standaard voor de laatste versie van RGS en moet er een keuze worden gemaakt tussen de verschillende versies?
 • Antwoord: Exact ondersteunt meerdere versies van RGS om zo de koppeling in de keten met verschillende versies van RGS in de boekhouding mogelijk te maken.

In één keer goed onderbouwde financieringsaanvragen verzenden naar meerdere aanbieders m.b.v. RGS.

Bekijk de video van Snelstart (Bernette van Heerwaarden) op YouTube 

Contactgegevens: accountant@snelstart.nl/ 0222 363062

Vragen uit de chat

 • Vraag: Gaat het over Snelstart Web of over Snelstart administraties die online staan?
 • Antwoord: In web.snelstart.nl kunnen tegenwoordig ook nieuwe administraties worden aangemaakt. Deze krijgen dan het vernieuwde (uitgebreide) standaard rekeningenschema mee die ook RGS gekoppeld is. Wanneer de accountant ervoor kiest om zijn eigen standaard schema mee te geven aan de ondernemer, dan is het aan te raden deze van tevoren gekoppeld te hebben met RGS. Middels het vullen van suggesties kan dit snel worden gerealiseerd. Tevens worden de grootboekrekeningen van de andere administraties die gekoppeld zijn aan dit kantoor ook gelijk gekoppeld. Alleen klant-specifieke grootboekrekeningen moeten nog even apart worden gekoppeld. Deze zijn per administratie snel te selecteren en te koppelen.

   
 • Vraag: Wordt de BTW-aangifte ook op basis van RGS gedaan?
 • Antwoord: Nee, dit wordt nog op basis van functiecode van de grootboekrekening gedaan.

   
 • Vraag: Waar zit de knop RGS binnen Snelstart ?
 • Antwoord: Het koppelen van het grootboekrekeningschema aan RGS kan alleen in een online administratie in SnelStart Web. Open de online administratie in Web, klik rechtsboven op de naam van de administratie en kies in het menu voor RGS koppelen. Het hele grootboekrekeningschema uit de administratie komt naar voren. Hier kunnen de RGS-codes aan worden gekoppeld. Klik linksboven in het scherm ‘vul met suggesties’ en nu worden de grootboekrekeningen per pagina automatisch gekoppeld. Zodra je dit hebt gecontroleerd, kun je deze procedure herhalen voor de volgende pagina totdat alle pagina’s zijn gekoppeld.

   
 • Vraag: Wat is de reden waarom Snelstart niet tot en met niveau 5 biedt, deze zit toch al automatisch in RGS 3.1?
 • Antwoord: SnelStart heeft ervoor gekozen om tot niveau 4 te koppelen, hiermee zijn de administraties van de kleine ondernemer voldoende voorzien van de mogelijkheden binnen RGS. Niveau 5 wordt onderzocht of dit in de toekomst zal worden ingezet.

Met RGS zijn domeinoverstijgende inzichten voor de klant beschikbaar.

Bekijk de video van Unit4 (Wilco Kraaij) op YouTube 

Contactgegevens: wilco.kraaij@unit4bedrijfssoftware /  0184 444 444

Vragen uit de chat

 • Vraag: Er wordt veel gepresenteerd over wat m.b.v. RGS allemaal zichtbaar gemaakt kan worden als rapportages. Kan iets meer zichtbaar gemaakt worden over de achterliggende inrichting? 
 • Antwoord: Dit is lastig omdat RGS niet echt zichtbaar wordt gemaakt in de applicatie maar echt onder de motorkap draait.

   
 • Vraag: Hoe moet je omgaan met de vergelijkende cijfers uit een voorgaand boekjaar als je in jaar 2 RGS gaat gebruiken en dat in jaar 1 nog niet deed?
 • Antwoord: Vergelijkende cijfers kunnen worden geïmporteerd uit een extern pakket. In Rapportage Gemak werk je in beide jaren met RGS.

   
 • Vraag: Hoeveel tijd kost het per Unit4 administratie om het grootboek om te zetten van een kantoorspecifiek grootboekschema naar RGS? 
 • Antwoord: Relatief weinig omdat we gebruik maken van de wijsheid van de cloud, wat dus betekent dat iemand voor jouw die omzetting vast al heeft gedaan en die mapping hergebruiken in jouw rekeningschema als je grootboekrekeningen overeen komen. 

Actueel: RGS en het signaleren van onregelmatigheden in de NOW-regeling.

Bekijk de video van Analysio (Joris Joppe) op YouTube 

Contactgegevens: jorisjoppe@visionplanner.com/ 0318 545020

Vragen uit de chat

 • Vraag: Wat is de oplossing voor de BTW-aangifte? 
 • Antwoord: Onze mening is dat als je een goede boekhoudapplicatie gebruikt en die goed inricht, dat het dan wellicht niet meer nodig is om een BTW rondrekening te maken. 

RGS aan de bron. Continue grip, financiële informatie, analyse en prognose.

Bekijk de video van 216 (Martin de Bie) op YouTube 

Contactgegevens: debie.martin@216.nl

Vragen uit de chat 

 • Geen

Snel en betrouwbaar inzicht in en analyse van administraties met RGS.

Bekijk de video van Cynus Atratus (Tom Koning) op YouTube 

Contactgegevens: tom@wielick.nl

Vragen uit de chat

 • Vraag: Wordt er gebruik gemaakt van machine learning, learning on the job?
 • Antwoord: We komen gezien de ongestructureerdheid, onvolledigheid en onbetrouwbaarheid van basisdata nog niet aan machine learning toe. Het is eerder ‘interactive audit robotization‘  een nieuwe term die we zelf hebben verzonnen.

   
 • Vraag: Hoe worden klanten meegenomen die zelf boeken? Hoe krijg je die administraties in RGS leg je die een rekeningschema op??
 • Antwoord: De RGS codering die in Exact kan worden toegevoegd, tast op geen enkele wijze het rekeningschema van de klant aan. Daarnaast is het mogelijk om aan de kant van Continuous Auditor een onafhankelijke RGS mapping te maken door middel van een slimme suggestiewizard of door middel van een centrale actie over een groep klanten. 

RGS: Rechtstreeks uit uw financiële administratie verzenden naar het CBS.

Bekijk de video van het CBS (Hank Hermans) op YouTube

Contactgegevens: rgs-cbs@cbs.nl

Vragen uit de chat

 • Vraag: Zal het CBS met deze aanpak overstappen van steekproeven naar een integrale uitvraag?
 • Antwoord: Met de introductie van de RGS-upload wil het CBS de uitvraag voor de jaarlijkse productiestatistiek vooral eenvoudiger maken. Alleen bedrijven die hun administratie aan RGS hebben gekoppeld kunnen van deze upload-mogelijkheid gebruik maken. Het CBS hoopt daarnaast op brede adoptie van RGS door het bedrijfsleven. Dat biedt dan namelijk ook mooie kansen om deze upload-mogelijkheid aan te bieden bij andere statistieken en het aanleveren van gegevens verder te vereenvoudigen. Bedrijven die in de steekproef vallen van de jaarlijkse productiestatistiek zijn verplicht hun gegevens aan te leveren aan het CBS. De bedrijven zijn echter vrij in de keuze om gebruik te maken van de RGS-upload. De jaarlijkse productiestatistiek zal zeker niet worden gewijzigd in een integrale uitvraag.

   
 • Vraag: Wordt in dit proces ook Auditfile (XAF) (met RGS) ondersteund?
 • Antwoord: Nee. Wij hebben deze mogelijkheid onderzocht maar hebben gekozen om de auditfile niet te ondersteunen als inleesformaat. Dit vanwege 1) privacy bezwaren (de auditfile bevat veel meer details dan wat het CBS nodig heeft) en 2) gebrek aan standaardisatie (de auditfile wordt niet bij alle boekhoudpakketten op dezelfde wijze geïmplementeerd).

   
 • Vraag: Hoe bepaalt de RGS Brugstaat de 75% vulling van de CBS vragenlijst?
 • Antwoord: De 75% vulling van de CBS vragenlijst is een maximum. In de CBS vragenlijst worden ook niet-financiële gegevens opgevraagd en details die niet in RGS zijn opgenomen. In de RGS Brugstaat staan alle RGS codes die gekoppeld zijn aan de betreffende administratie. De daadwerkelijke vulling van de CBS vragenlijst is daarom afhankelijk van de detailniveau in de administratie van het bedrijf en hoe deze gekoppeld is aan RGS.

   
 • Vraag: Stel ik ben 'Middelgroot', ik moet verplicht (best uitgebreid) deponeren. Waarom kan het xbrl niet gebruikt worden door het CBS?
 • Antwoord: De aanlevering aan KVK voor middelgrote bedrijven bevat niet genoeg details om deze CBS vragenlijst te vullen.

   
 • Vraag: Is het inderdaad zo dat het bestand meegezonden wordt met het ingevulde formulier?
 • Antwoord: Nee, het bestand (de RGS Brugstaat) wordt niet meegezonden met de ingevulde vragenlijst. Alleen de gegevens die nodig zijn om de vragenlijst te vullen (RGS-code en bijbehorende waarde) worden gebruikt. Het bestand zelf wordt niet door het CBS bewaard.

Afsluiting Dag van RGS

Bekijk de afsluiting van Jacco Vonhof, Michaël van Straalen op YouTube.

Sidebar